,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Історія факультету

Наш факультет як і інші факультети університету має свою історію, але вона особлива від інших – тому що по-перше, як і будівельний, він один з найстаріших факультетів університету, а по-друге на ньому працювали основоположники, фундатори тоді ще загальнотехнічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості. Першим деканом факультету став к.т.н. доцент Лещенко Дмитро Дмитрович, який багато зробив для становлення та подальшого зміцнення університету, а першими викладачами були В.П. Криштопа, М.П. Лоєцький, Д.С. Сирота, В.С. Королевич, К.Я. Охріменко, В.Т. Шпак та інші.

З 1970 по 1975 рік очолював загальнотехнічний факультет к.т.н. доцент  Георгій Іванович Аліпов, а з 1976 року по 1980 рік керівником факультету було призначено Миколу Геврасійовича Кайдаша.

Черкаському регіону і обласному центру в умовах бурхливого розвитку на той час промисловості необхідні були висококваліфіковані інженерні кадри і це сприяло створенню в 1984 році механічного факультету і першим деканом якого став доцент Ткаченко А.П.  Перший прийом студентів на денне відділення було здійснено в 1983 році за двома спеціальностями: «Технологія машинобудування» і «Металорізальні верстати та інструменти» в кількості 75 осіб створив і очолював  кафедру «Технологія машинобудування» к.т.н. доцент Мироненко Валерій Вікторович, який багато зробив для становлення і розвитку кафедри, забезпечення її необхідною матеріально-технічною та методичною базою.

З 1985 по 1988 роки кафедру «Технології машинобудування» очолював д.т.н. професор Биков В.І., який з 1987 року по 1991 був першим ректором Черкаського інженерно-технологічного інституту. Було створено міжкафедральну навчально-дослідну лабораторію матеріалознавства, яку очолювала професор Дубровська Г.М. та багато років пропрацювала на нашому факультеті.

У 1989 році з факультету був виділений як самостійний приладобудівний факультет.

В 1993 році факультет було перейменовано в механіко-технологічний, який очолив доцент Пилипенко О.М., а в 2000 році в факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування, деканом якого призначено доцента Губаря Є.Я..

У 2013 році факультет отримав сучасну назву – факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну

За ці роки факультет значно виріс, сьогодні до складу факультету входять 7 кафедр, 6 з них випускові.

Сьогодні на факультеті працюють 115 викладачів, доцентів, професорів, з них:

– 8 докторів наук, професорів.

– 41 кандидатів наук, доцентів.

– 7 заслужених працівників народної освіти України.

Наукові роботи виконуються в тісному контакті з підприємствами регіону: Автобусний завод "Богдан"; Автоскладальний завод; ДП Санеліт, м. Черкаси; Шполянський завод запасних частин, м. Шпола; ПП Родень; ВАТ Черкаський комбінат хлібопродуктів; група компаній "Верес"; "Райагромеханізація"; "Уманьфермаш"; "Строммашина"; "Черкасиелеватормаш"; "Фотоприлад"; ТОВ "Араміс"; ПНВП "ЛВТ"; Київський завод поліграфічних машин; Банкнотно-монетна фабрика Національного банку України; АТ "Книга", м. Київ та багатьма іншими.

Щорічно на факультеті проводяться предметні олімпіади з технології машинобудування, САПР технологічних процесів, металорізальних верстатів та систем, теоретичної механіки, опору матеріалів, нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, тривимірного моделювання, дизайну, вищої математики. кращі студенти направляються на всеукраїнські та міжнародні олімпіадиде посідають призові місця.

Студенти ФКТМД завжди брали участь у спортивних та культурно-масових заходах університету, міста, України, де посідали призові місця.

Машинобудівний потенціал міста, області та України в цілому досить потужний, більшість підприємств виходять із кризи, створюються і починають працювати підприємства із застосуванням нових підходів щодо підготовки і організації виробництва, а для цього потрібні кадри, яких і випускає наш факультет.