,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Вівторок, 17 травня 2016 14:43

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

                                                                                                                      Таблиця 10.1

Відомості про комплекс навчально-методичного

забезпечення навчальних дисциплін

 

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)

навчального контенту

планів практичних (семінар-ських) занять

завдань для лабора-торних робіт

завдань для самостій-ної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

Охорона праці в галузі

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Наукова іноземна мова

+

+

немає потреби

+

+

+

Інтелектуальна
власність

+

+

немає потреби

+

+

немає

потреби

Філософські проблеми наукового пізнання

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Психологія і педагогіка вищої школи

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Методологія та організація наукових
досліджень

+

немає потреби

+

+

+

+

Теорія комп’ютеризо-ваного проектування складних об’єктів і систем

+

немає потреби

+

+

+

+

СALS-технології в системах
автоматизовано-го проектування

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Розподілені комп’ютерні системи і мережі

+

немає потреби

+

+

+

+

Розробка
автоматизованих систем комп’ютерного проектування

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Автоматизовані системи інженерного моделювання та розрахунку

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Основи

обчислювально-го інтелекту

+

немає потреби

+

+

+

+

Методи аналізу даних та їх організації

+

немає потреби

+

+

+

+

Проектування сучасних інформаційних систем

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Нейромережеві технології проектування

+

+

+

+

+

немає

потреби

Моделі та методи аналізу проектних рішень в САПР

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Логіка і методологія наукового пізнання

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Еволюційні обчислення в задачах проектування

+

+

+

+

+

немає

потреби

Проектування систем захисту інформації

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Проектування систем обробки інформації

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Комп’ютерне моделювання складних об’єктів і систем

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Дослідження і проектування природно-надійних комп’ютерних систем

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Дослідження і проектування драйверів операційних систем

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Дослідження і програмування інтерфейсів користувача

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

Інтелектуальні інформаційні системи в економіці

+

немає потреби

+

+

+

немає

потреби

 

 

 

 

                                                                                                                      Таблиця 10.2

 

Методичне забезпечення курсового проектування

 

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність
(“+” або “-”)

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

Розподілені комп’ютерні системи і мережі

КП – 3 семестр

+

+

Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем

КП – 2 семестр

+

+

 

 

 

 

 

В. о. ректора ЧДТУ                                                             О.О. Григор

 

 

 

                                                                                                                      Таблиця 10.3

 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

 

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практик

(“+” або “-”)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)

Виробнича практика

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукова практика

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ТОВ ТОВ “Кварц” м.Черкаси

 

ПП «Сатурн»

м. Київ

 

 

ПП «Благо»

м. Київ

 

 

 

ПП «Ін-Агро» м. Черкаси

 

 

ОАО «СмелаМаш»

Черксская обл., г.Смела

 

 

ВАТ «Черкаський приладобудівельний завод» м. Черкаси

 

 

ВАТ "ЄАСК
"ФІНІСТ"

м.Черкаси

Договір №25, від 04.09.14р.,

до 2017р.

 

Договір №15, від 13.09.14р.,

до 2017р.

 

Договір №17, від 04.09.15р.,

до 2018р.

 

 

Договір №11, від 04.09.15р.,

до 2018р.

 

Договір №21, від 06.09.15р.,

до 2018р.

 

 

 

Договір №10, від 20.09.14р.,

до 2017р.

 

 

 

 

Договір №14, від 18.09.14р.,

до 2017р.

 

 

 

В. о. ректора ЧДТУ                                                             О.О. Григор