,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Навчально-методичне забезпечення

Кібербезпека

 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

освітнього рівня «бакалавр»

 

п/п

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність

навчаль-ного контенту

планів практичних (семінарсь- ких) занять

завдань для лаборатор-них робіт

завдань

для самостій-ної роботи студентів

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумко- вого контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Нормативні навчальні дисципліни

1.1. Цикл гуманiтарної та соцiально-економiчної підготовки

1

Історія України

+

+

немає потреби

+

+

+

2

Історія української культури

+

+

немає потреби

+

+

+

3

Фiлософiя

+

+

немає потреби

+

+

+

4

Українська мова(за професійним спрямуванням)

+

+

немає потреби

+

+

+

5

Фізичне виховання

+

+

немає потреби

+

+

немає потреби

6

Іноземна мова

(за професійним спрямуванням)

немає потреби

+

немає потреби

+

+

+

7

Англійська мова (професійна)

немає потреби

+

немає потреби

+

+

+

1.2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

8

Інформатика

+

немає потреби

+

+

+

+

9

Вища математика

+

+

немає потреби

+

+

+

10

Фізика

+

+

+

+

+

+

1.3 Цикл професійної та практичної підготовки

1.3.1 Цикл професійної підготовки

11

Інформаційна безпека держави

+

+

немає потреби

+

+

+

12

Технології програмування

+

немає потреби

+

+

+

+

13

Основи національної безпеки

+

+

немає потреби

+

+

+

14

Забезпечення інформаційної безпеки держави

+

немає потреби

+

+

+

+

15

Прогнозування та моделювання в соціальній сфері

+

немає потреби

+

+

+

+

16

Основи криптографічного захисту інформації

+

немає потреби

+

+

+

+

17

Теорія ризиків

+

+

+

+

+

+

18

Системи охорони державної таємниці

+

+

немає потреби

+

+

+

19

Основи технічного захисту інформації

+

немає потреби

+

+

+

+

20

Організаційне забезпечення захисту інформації

+

+

немає потреби

+

+

+

21

Організація спеціального діловодства

+

+

немає потреби

+

+

+

22

Психологія управління

+

+

немає потреби

+

+

+

23

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

+

+

немає потреби

+

+

+

24

Управління персоналом

+

+

немає потреби

+

+

+

25

Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах

+

немає потреби

+

+

+

+

26

Комплексні системи захисту інформації

+

немає потреби

+

+

+

+

27

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

+

+

немає потреби

+

+

+

 

 

ІІ ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу

1

2

3

4

5

6

7

8

28

Комп’ютерна графіка

+

+

+

+

+

+

29

Комп’ютерний практикум

немає потреби

+

+

+

+

+

30

Бази даних і знань

+

немає потреби

+

+

+

+

31

Операційні системи

+

немає потреби

+

+

+

+

32

Електронний документообіг

+

немає потреби

+

+

+

+

33

Надійність та безпека  комп’ютерних систем

+

немає потреби

+

+

+

+

34

Архітектура та програмування мікропроцесорів

+

немає потреби

+

+

+

+

35

Програмний захист інформації

+

немає потреби

+

+

+

+

36

Комп’ютерні системи та мережі

+

немає потреби

+

+

+

+

37

Проектування систем комплексного захисту інформації

+

немає потреби

+

+

+

+

38

Основи управління програмними проектами

+

немає потреби

+

+

+

+

2.1 Цикл дисциплін вільного вибору студента

39

Інтернет-технології

+

немає потреби

+

+

+

+

40

Аналіз систем криптографічного захисту інформації

+

+

+

+

+

+

3. Цикл практичної підготовки

41

Виробнича практика

немає потреби

+

немає потреби

+

+

немає потреби

42

Проектно-технологічна практика

немає потреби

+

немає потреби

+

+

немає потреби

43

Переддипломна практика

немає потреби

+

немає потреби

+

+

немає потреби

44

Дипломне проектування

немає потреби

+

немає потреби

+

+

немає потреби

 

 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

освітнього рівня «бакалавр»

 

п/п

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практик

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Виробнича практика

4

4

+

ТОВ «Старий порт», Київська обл., м.Бориспіль

Угода №2/25 від 24.12.15 р. (строк дії 18.01.16-14.02.16)

ТОВ «Аркоп», м.Черкаси

 

Угода №2/26 від 24.12.15 р. (строк дії 18.01.16-14.02.16)

КП «Річковий вокзал»,

м. Черкаси

Угода №2/27 від 24.12.15 р. (строк дії 18.01.16-14.02.16)

ПП «НіК», Черк. обл., м.Шпола

Угода №2/28 від 24.12.15 р. (строк дії 18.01.16-14.02.16)

ТОВ «Національна горілчана компания», Черкаська обл., с Степанки

Угода №2/29 від 24.12.15 р. (строк дії 18.01.16-14.02.16)

2

Проектно-технологічна практика

6

4

+

Завадівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Черк. обл., Корсунь-Шевченківський р-н, с.Завадівка

Угода №3/26 від 12.12.16 р. (строк дії 16.01.17-12.02.17)

ТОВ «Аркоп», м.Черкаси

 

Угода №3/27 від 12.12.16 р. (строк дії 16.01.17-12.02.17)

КП «Річковий вокзал»,

м. Черкаси

Угода №3/28 від 12.12.16 р. (строк дії 16.01.17-12.02.17)

ПП «НіК», Черк. обл., м.Шпола

Угода №3/29 від 12.12.16 р. (строк дії 16.01.17-12.02.17)

ТОВ «Національна горілчана компания», Черкаська обл., с Степанки

Угода №3/30 від 12.12.16 р. (строк дії 16.01.17-12.02.17)

3

Переддипломна практика

8

4

+

Завадівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», Черк. обл., Корсунь-Шевченківський  р-н, с. Завадівка

Угода №4/35 від 12.12.17 р.  (строк дії 15.01.18-11.02.18)

ТОВ «Аркоп», м. Черкаси

Угода №4/36 від 12.12.17 р.  (строк дії 15.01.18-11.02.18)

ДНЗ «Черкаське ВПУ ім. Г.Ф. Короленка»,

м. Черкаси

Угода №4/37 від 12.12.17 р.  (строк дії 15.01.18-11.02.18)

ПП «НіК», Черк. обл., м.Шпола

Угода №4/38 від 12.12.17 р.  (строк дії 15.01.18-11.02.18)

ТОВ «Національна горілчана компания», Черкаська обл., с Степанки, Смілянське шосе, б. 2

Угода №4/39 від 12.12.17 р.  (строк дії 15.01.18-11.02.18)

 

  

Методичне забезпечення курсового проектування

за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

освітнього рівня «бакалавр»

 

п/п

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

1

2

3

4

5

1

Інформатика

2

+

+

2

Комплексні системи захисту інформації

8

+

+