,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Навчання

 

The courses of Russian and Ukrainian languages

 

The University conducts course training for foreign citizens on Russian or Ukrainian language. Courses are held for all interested persons from countries of visa-free regime. Duration of courses is from three to six months. Classes are conducted by qualified and experienced teachers. The number of participants is from 5 to 10 people. Classes begin according to formation of groups all year round.

 

Навчальний рік для 1-5 курсів починається з 1 вересня і складається з 2-х семестрів в яких знання оцінюються за модульною системою (за європейськими стандартами).

Студенти мають можливість отримати освіту за такими спеціальностями:

Напрями підготовки:

 

1. Туризм бакалавр
2. Дизайн бакалавр
3. Філологія бакалавр
4. Економічна кібернетика бакалавр
5. Міжнародна економіка бакалавр
6. Економіка підприємства бакалавр
7. Фінанси і кредит бакалавр
8. Облік і аудит бакалавр
9. Менеджмент бакалавр

10.  Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування

бакалавр
11. Комп’ютерні науки бакалавр
12. Комп’ютерна інженерія бакалавр
13. Програмна інженерія бакалавр
14. Інженерна механіка  бакалавр
15. Машинобудування     бакалавр
16. Теплоенергетика бакалавр
17. Електротехніка та електротехнології    бакалавр
18. Радіотехніка        бакалавр
19. Телекомунікації     бакалавр
20. Приладобудування бакалавр
21. Хімічна технологія      бакалавр
22. Харчові технології та інженерія бакалавр
23. Будівництво бакалавр
24. Автомобільний транспорт    бакалавр
25. Безпека інформаційних і комунікаційних систем бакалавр

    

           

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців для зарубіжних країн із зазначенням освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 1. Фінанси і кредит                                                                                  (спеціаліст, магістр)
 2. Облік і аудит                                                                             (спеціаліст, магістр)
 3. Економіка підприємства                                                          (спеціаліст, магістр)
 4. Прикладна лінгвістика                                                            (спеціаліст, магістр)

  5.    Переклад                                                                                 (бакалавр, спеціаліст)

 1. Менеджмент організацій і адміністрування                                    (спеціаліст, магістр)
 2. Інформаційні управляючі системи та технології                (спеціаліст, магістр)
 3. Програмне забезпечення автоматизованих систем            (спеціаліст, магістр)
 4. Комп’ютерні системи та мережі                                           (спеціаліст, магістр)
 5. Економічна кібернетика                                                        (спеціаліст)
 6. Інформаційні технології проектування                               (спеціаліст)
 7. Системи і методи прийняття рішень                                                (спеціаліст, магістр)
 8. Системне програмування                                                      (спеціаліст)
 9. Спеціалізовані комп’ютерні системи                                   (спеціаліст, магістр)
 10. Радіотехніка                                                                             (спеціаліст, магістр)
 11. Прилади точної механіки                                                      (спеціаліст, магістр)
 12. Електротехнічні системи електроспоживання                   (спеціаліст)
 13. Медичні прилади та системи                                                 (спеціаліст)
 14. Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах    (спеціаліст)
 15. Управління проектами                                                           (магістр)
 16. Технологія машинобудування                                               (спеціаліст, магістр)
 17. Металорізальні верстати та системи                                     (спеціаліст, магістр)
 18. Обробка матеріалів за спец технологіями                            (спеціаліст, магістр)
 19. Обладнання переробних і харчових виробництв               (спеціаліст)
 20. Дизайн                                                                                     (спеціаліст, магістр)
 21. Промислове та цивільне будівництво                                  (спеціаліст, магістр)
 22. Хімічна технологія неорганічних речовин                          (спеціаліст, магістр)
 23. Екологія та охорона навколишнього середовища              (спеціаліст)

30. Автомобілі та автомобільне господарство                            (спеціаліст, магістр)

31. Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси                       (спеціаліст)