,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Історія центру

Підготовчий факультет по роботі з іноземними студентами був створений у Черкаському філіалі Київського політехнічного інституту (КПІ) у 1988 р. Іноземні громадяни приїздили до Черкас із різних куточків світу. Кількість іноземців у 1988 – 1990-ті рр. сягала 120-140 осіб, і вчилися вони тільки за державним замовленням. Іноземні студенти забезпечувалися одягом та продуктами харчування, їм виплачувалася державна стипендія, надавалися місця в гуртожитку з поліпшеними умовами проживання. Підготовчий факультет надавав можливість іноземним громадянам навчатися у вищих навчальних закладах СРСР. Вони вивчали, як вивчають і тепер, перш за все – російську або українську мову, математику, фізику, хімію, біологію, країнознавство, креслення. Випускники підготовчого факультету отримували сертифікат про освіту й продовжували навчання у вищих технічних навчальних закладах республік колишнього Радянського Союзу. Розподіл на подальше навчання здійснювався Міністерством освіти СРСР. Частина іноземних студентів після закінчення підготовчого факультету залишилася на навчання в нашому вузі.

Для організації навчального процесу на підготовчому факультеті по роботі з іноземними студентами в Черкаському філіалі КПІ було створено дві кафедри:  російської мови (завідувач – ст. викладач Мацієвська Наталія Платонівна) й природничих дисциплін, яку у різний період очолювали: ст. викладач Дем’яненко Зінаїда Варфоломіївна; доцент Шульга Віктор Іванович; професор Бушин Микола Іванович.

У 1989 р. підготовчий факультет перейменовано у факультет по роботі з іноземними студентами. Факультет почав працювати як зі студентами, що навчалися на підготовчому відділенні, так і зі студентами, які продовжували навчання на І-V курсах нашого вузу.

Першим деканом підготовчого факультету був професор Донченко Павло Архипович. Факультет по роботі з іноземними студентами в різні роки очолювали: з 14.09.1988 р. – Шульга Віктор Іванович, кандидат економічних наук, доцент; з 01.09.1989 р. – Сирота Михайло Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, з вересня 1992 р. – Шеховцов Борис Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент; з вересня 1991 р. – Бушин Микола Іванович, доктор історичних наук, професор. Значний внесок у створення та розвиток факультету по роботі з іноземними студентами зробила ст. викладач кафедри мовної підготовки Усик Тамара Степанівна, яка працювала на посаді заступника декана факультету з 1989 по 1998 рр.

У період з 1999 по 2004 рр. деканом факультету по роботі з іноземними студентами був кандидат фізико-математичних наук, доцент Щерба Анатолій Іванович, у 2004 – 2008 рр. – кандидат технічних наук, доцент Канашевич Георгій Вікторович. Із 2008 р. і дотепер деканом факультету по роботі з іноземними студентами працює кандидат економічних наук, доцент Яценко Олександр Володимирович.

Із проголошенням у 1991 р. України як незалежної держави змінилися форми роботи з іноземними громадянами. Були впроваджені заходи щодо переходу навчального процесу вищих навчальних закладів на державну мову. На Вченій раді ЧІТІ від 15.11.1993 р. було прийняте рішення про перейменування кафедри російської мови в кафедру мовної підготовки іноземних громадян (зав. кафедри – ст. викладач Н.П. Мацієвська). Кількість іноземців, які навчалися за державним замовленням, різко скоротилася. Основну масу студентів, які навчалися на підготовчому відділенні та I-V курсах, становили студенти різних країн, які їхали навчатися в Україну за контрактом. Постало питання налагодження прямих міжнародних зв’язків факультету з різними країнами світу – як щодо набору студентів на факультет, так і економічних зв’язків.

 У 1999 – 2000 рр. були укладені договори про співробітництво з Гірінським культурним центром (м. Гірін, Китай), Сирією, Йорданією, Аргентиною, Камеруном. Студенти цих країн навчалися на факультеті. Урядові делегації відвідують наш вуз та факультет, проходять стажування. Так, на кафедрі мовної підготовки в 1994 – 1996 рр. стажувалися викладачі Гірінського інженерно-технологічного інституту: завідувач кафедри російської мови професор Цзян Чун Чжоу та доцент У Дай Шен. Результатом співпраці стали численні наукові та методичні роботи.

Міжнародні зв’язки з іншими країнами розвиваються нині за активного сприяння ректора ЧДТУ, професора Ю.Г. Леги та декана факультету по роботі з іноземними студентами. Сьогодні факультет по роботі з іноземними студентами Черкаського державного технологічного університету – це складна структура, яка здійснює обмін досвідом з вузами інших зарубіжних країн і стажування викладачів; набір студентів з різних країн на навчання в ЧДТУ; навчання студентів на підготовчому відділенні за різними програмами та напрямками (технічний, медичний, гуманітарний, економічний); навчання студентів I-V курсів; виховну роботу і роботу щодо адаптації студентів підготовчого факультету до нових умов навчання та життя. Черкаський державний технологічний університет має ліцензію Міністерства освіти і науки України про підготовку 100 іноземних громадян на підготовчому факультеті та 100 – на основних факультетах вузу.

Останнім часом значно поліпшилася матеріально-технічна база навчання і умови проживання студентів-іноземців.

Студенти факультету активно користуються мережею INTERNET. Зроблений сучасний ремонт в усіх кімнатах, студенти поселені в кімнати та блоки по земляцтвах. Представники кожної країни, студенти з якої навчаються на факультеті, мають свої земляцтва. Президент земляцтва сприяє вирішенню студентів-співвітчизників, допомагає адміністрації й викладачам у роботі зі студентами. Декан, працівники деканату – досвідчені фахівці Гончар Л. І., Оніщенко С. Б., Ароггі Мохаммед та ін., а також викладачі роблять все для створення належних умов навчання і відпочинку іноземних студентів.

Базовою кафедрою факультету по роботі з іноземними студентами є кафедра української мови та загального мовознавства лінгвістичного факультету, яку очолює кандидат філологічних наук доцент Пчелінцева Олена Едуардівна. Ця кафедра була створена в жовтні 1998 р. на базі кафедр мовної підготовки (для іноземців) та українознавства. Навчання іноземних студентів здійснюють досвідчені та кваліфіковані викладачі секції мовної підготовки, куратори студентських груп: Л.П. Агекян, Н.В. Василенко, Л.А. Мельникова, Р.В. Іванова, Л.В. Пятковська, К.М. Шевченко.

За роки існування факультету викладачі повністю освоїли методику викладання української/російської мови як іноземної для студентів-іноземців підготовчого відділення та I-V курсів. Створені  ними посібники і методичні матеріали активно використовуються в навчальному процесі. У 1993/94 навчальному році викладачами кафедри був розроблений і впроваджений у навчальний процес "Перекладач української мови". У 1998 р. вийшов друком підручник "Українська мова для студентів-іноземців. Початковий курс. У 2-х частинах". (автори: Н.П. Мацієвська, Л.А. Мельникова, Т.В. Поліщук, Н.В. Степаненко, Л.О. Товкач), який був представлений на виставці навчальних посібників в Аргентині у 1999 р. і отримав Почесну грамоту від української діаспори. Випускник факультету Мігель Анхель Арегуа викладає в Аргентині українську мову за цим підручником.

У зв’язку з прибуттям у січні 1997 р. групи китайських студентів була створена навчально-методична база: підручник "Історія України" китайською мовою, російсько-китайський словник до підручника "Старт", посібник "Ділова мова для іноземних студентів з китайським словником", методичні посібники з української та зарубіжної літератури тощо. Впроваджений поглиблений курс вивчення російської мови, завдяки якому студенти мали змогу за 2-2,5 р. вивчити мову та, склавши іспити, отримати сертифікат "Перекладача російської мови". У 2010 р. викладачами кафедри української мови та загального мовознавства був розроблений і впроваджений в навчальний процес підручник для студентів підготовчого факультету "Начальный курс русского языка. Вводно-фонетический курс". Методичний кабінет, яким завідує викладач Деньга О.А., та лаборант кафедри Івченко В.М. надають методичну допомогу в організації та забезпеченні навчального процесу.

Виховна робота – одна з важливих ланок  роботи – спрямована на адаптацію студента-іноземця до наших побутових умов, народних традицій і звичаїв, державного та соціального устрою України. Виховні заходи готуються з урахуванням мовної підготовки студентів, за принципом доступності мовного матеріалу та за принципом комунікативності. На тематичних вечорах та вечорах відпочинку студенти знайомляться з культурою, традиціями та історією українського та інших народів світу, збагачують свій лексичний запас, знайомляться з правилами етикету, розвивають творчі здібності. Особливої популярності набули дні факультету, які відзначаються своєю самобутністю та яскравістю. Це свято, на яке радо приходять студенти та викладачі всіх факультетів. 

Теплим словом хочеться згадати вихователя ЧДТУ Чверкалюк Лесю Миколаївну, яка протягом багатьох років займалась виховним процесом серед іноземних студентів, що мешкають у гуртожитку № 2 університету.

За 28 років існування в центрі навчались понад  2500 студентів з 53-ти країн світу (Китай, В’єтнам, Камбоджа, Індія, Бангладеш, Сирія, Палестина, Йорданія, країни Африки, Латинської Америки). На факультеті підготовлено і випущено 229 магістрів технічних наук, з відзнакою ЧДТУ закінчили 30 студентів-іноземців. В аспірантурі ЧДТУ навчаються три іноземні студенти. Магістр технічних наук Сарвар Іван (Бангладеш) у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (науковий керівник – проф. В.М. Шарапов).

Випускники факультету по роботі з іноземними студентами повертаються на батьківщину висококваліфікованими спеціалістами. Багато з них виявили себе хорошими організаторами підприємств, бізнесменами, політиками. Після закінчення вузу іноземні студенти не втрачають зв’язок з нашим факультетом та університетом. В Інтернеті створена сторінка випускників ЧДТУ. Багато випускників-іноземців стали пропагандистами нашого вузу в різних країнах світу і сприяють набору нових студентів. Повертаючись на батьківщину, студенти створюють організації колишніх випускників, разом святкують традиційні українські свята, допомагають працевлаштуватися випускникам. Наприклад, Мустафа Ріад, який зараз працює викладачем в університеті у себе на батьківщині, за добрими традиціями нашого студентства створив клуб "Що? Де? Коли?", а також став ведучим програм української та російської музики на радіо, яке слухають в Йорданії, Палестині, Сирії, Ізраїлі.

Посади, які випускники обіймають після закінчення нашого навчального за кладу, вказують на якісний рівень освіти, яку вони отримали.