,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна тематика кафедри - № 0117 U 000938 "Розробка інноваційної технології виготовлення горілки з використанням нетрадиційних сорбентів" (Бондарчук З.В., Турчун О.В.) 

-    Мікронізація зерна  – інноваційна технологія підготовки та переробки сировини в спиртовій галузі (к.т.н. Н.А. Нагурна, ст.викладач О.Л. Чепурна).

-    Основи ферментативного каталізу полімерів зернової сировини в спиртовому виробництві (к.т.н. Н.А. Нагурна, О.Л. Чепурна).

-   Очистка води природними адсорбентами з метою досягнення мікробіологічної і хімічної чистоти води (ст.викладач О.Л. Чепурна к.т.н. Н.А. Нагурна).

-  Розробка нових рецептур для лікер-горілчаної галузі. Застосування інноваційних технологій при очищенні сортівок в технології виробництва горілок (к.т.н. Н.А. Нагурна).

-  Мікробіологія зерна, карамельного і паленого солодів. Методи боротьби з мікробіологічним забрудненням в технології пива (ст.викладач О.Л. Чепурна).

-  Дослідження процесу оцукрювання і зброджування сусла з крохмалвмісної сировини із застосуванням ферментних препаратів 3-ього покоління (к.т.н. Н.А. Нагурна, асистент С.І. Яценко).

-   Дослідження впливу рослинних екстрактів на мікробіологічну стійкість безалкогольних напоїв (ст.викладач О.Л. Чепурна).

-  Одержання барвників рослинного походження та їхнє застосування в безалкогольних та слабоалкогольних напоях(викладач Ю.М.Куриленко).

-   Дослідження біологічно – активних речовин з метою застосування їх в нових рецептурах безалкогольних напоїв (к.т.н. І.І. Осипенкова).

Технологія спирту

 

Велика увага в діяльності кафедри приділяється впровадженню інноваційних методів, заснованих на використанні передових інформаційних та комунікативних технологій, за наступними напрямками:

 

- постійне вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу, вдосконалення організації навчального процесу шляхом впровадження нових технологій навчання;Процеси і апарати харчових виробництв

- програмно-технічне забезпечення навчального процесу з використанням сучасних технологій навчання;

- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького і навчально-допоміжного персоналу в галузі розробки сучасного навчально-методичного забезпечення та використання нових технологій навчання. 

На кафедрі розроблені навчально-методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін, які включають в себе навчальні програми, що розроблені викладачами з урахуванням досвіду провідних ВНЗ України; робочі навчальні програми, плани практичних занять, методичні рекомендації студентам до вивчення змісту дисциплін, до практичних та лабораторних занять та для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, списки основної і додаткової літератури. За період 2010 – 2012 рр. видано 15 методичних вказівок та  навчальних посібників. Готуються до друку ще 12 методичних вказівок з фахових дисциплін.

 

Мікробіологія галузі      Технічна мікробіологія       Технологічна практика         Технологічне обладнання галузі