,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Перелік дисциплін, що викладає кафедра

Освітній ступінь "БАКАЛАВР"

Хімічні основи харчових технологій

Технічна мікробілогія

Основи фізіології та гігєни харчування

Вступ до фаху

Процеси і апарати харчових виробництв

Науково-практичні основи в технологіях галузі

Безпечність продовольчої сировини та харчових продуктів

Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення

Технологічне обладнання галузі

Мікробіологія галузі

Курсова робота технологія галузі

Проектування підприємств галузі з основами САПР

Товарознавство та пакування харчових продуктів

Технології харчових продуктів

Харчова хімія

Теплохолодотехніка

Основи сенсорного аналізу харчових продуктів

Технологія солоду, пива  та безалкогольних напоїв

Технологія спирту та лікеро-горілчаних виробів

Технологія вина

Технологія екстрактів і напоїв

Освітній ступінь "МАГІСТР"

Оптимізація технологічних процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства

Перспективні технологічні процеси в бродильній промисловості

Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства

Дослідницький практикум за вибором

Експертиза харчових продуктів

Науково-практичні основи у технології продуктів бродіння і виноробства