,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Понеділок, 25 листопада 2013 11:45

РЕЗОЛЮЦІЯ І ОБЛАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ФОРУМУ

Учасники І обласного філософського форуму проголошують наступне:

Перший філософський форум зібрав представників вищих навчальних закладів міста Черкаси, які викладають філософію і споріднені з нею дисципліни, з метою встановлення тіснішого контакту між ними, знаходження спільних проблем і тем для обговорення.

Учасники форуму констатують, що ця консолідуюча мета заходу досягнута. На форумі були обговорені питання які викликають спільний інтерес учасників. Дискусії під час обговорення слід визнати плідними й корисними.

Викликає також задоволення прагнення учасників форуму до відвертого зіставлення поглядів заради кращого взаєморозуміння. Форум продемонстрував значний рівень зацікавленості всіх присутніх щодо обміну думками з актуальних філософських і соціальних проблем, як і проблем, пов'язаних з викладанням філософських дисциплін у вищій школі.

Виявлена нагальна потреба в активізації співпраці між філософами міста, а також необхідність загального покращення інтелектуальної атмосфери в суспільстві, у чому значну роль здатне відіграти філософське співтовариство.

 

На підставі вище викладеного І Філософський Форум вважає за потрібне:

1. Розвинути закладену на форумі традицію, зробити регулярними (з періодичністю раз на рік)науково-практичні зустрічі філософів міста.

2. До обговорення виносити питання, які мають як теоретичне значення, так і практичний інтерес для нашого суспільства.

3. Розширити коло учасників Форуму, запрошувати фахівців, які знаходяться за межами міста Черкаси.

4. Інтенсифікувати обмін інформацією між філософами міста, налагодити постійні контакти між ними шляхом участі в спільних заходах, публікаціях, рецензуванні, тощо.

5. Продовжити пошук найкращих форм для співпраці, для творчого діалогу і розробки спільних наукових проектів.

6. В подальшій роботі сформувати інтелектуальне співтовариство фахівців з філософії, економіки, техніки з проведенням регулярних спільних засідань.

7. Проводити зустрічі з фахівцями з інших напрямів за актуальними темами.

8. Обговорити питання щодо вдосконалення процесу викладання філософських дисциплін в контексті Болонського процесу.

9. Резолюції надати публічний характер шляхом висвітлення у ЗМІ та розміщення на WEB-ресурсах закладів, що є учасниками Форуму.

STF_5701

 

STF_5726