,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі працює тринадцять науково-педагогічних працівників. З них 2 доктори економічних наук, професори, 1 доктор економічних наук, старший науковий співробітник, 7 кандидатів наук, 1 старший викладач та 2 викладачі.

В 2013-2016 році захищено п’ять дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Протягом 2014-2016 рр. на кафедрі виконувалась науково-дослідницька робота за темою: «Управління еколого-економічним розвитком регіональної системи» (номер держреєстрації 0114U004827).

Щорічно кафедрою економічної кібернетики та маркетингу організовується проведення Міжнародних науково-практичних конференцій: «Ефективне управління економікою: теорія і практика» (4-5 жовтня 2013 року), «Стратегії розвитку світової економіки в умовах глобалізації» (27 – 28 грудня 2013 року), «Ефективне управління економікою» (13 – 14 червня, 2014 року), «Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів» (26 – 27 вересня, 2014 р.), «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» (8 грудня 2015 р.), Маркетингові технології в освіті, бізнесі, управлінні (23 березня 2017 р.), «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» (2017, 2018, 2019 рр.).

Викладачами опубліковано більше 400 статей у наукових фахових виданнях.

Студенти кафедри економічної кібернетики та маркетингу приймають участь у значній кількості конференцій, конкурсів, олімпіад та серед багатьох учасників кожного разу займають призові місця.

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу є ініціатором та організатором щорічних конкурсів та тренінгів, які проводяться на базі ЧДТУ:

- Конкурс відеоробіт Реклама-фест «Моя школа найкраща!»

- Конкурс «Маркетолог року» - Семінар – тренінг «Тиждень креативу» - це цикл із п’яти семінарів і тренінгів по розвитку творчого мислення, творчому вирішенні бізнес – задач, створенню бізнес – моделей і управління ними.

Студенти кафедри економічної кібернетики та маркетингу активно беруть участь в таких заходах, як:

- Український студентський фестиваль реклами.

- Креатив – баттл «Рекламний полігон»

- Національний фестиваль соціальної реклами

- Міжнародний студентський фестиваль реклами «Реклама-фест»

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи.