,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет економіки та управління Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

В умовах ринкової  економіки постійно зростає попит на спеціалістів, які володіють новим економічним мисленням, найбільш сучасними знаннями в області комп`ютерних технологій, економіко-математичного моделювання та маркетингу. Саме таких спеціалістів випускає кафедра економічної кібернетики і маркетингу ЧДТУ. Кафедра є провідною в підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямами підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030507 «Маркетинг», "магістр" за спеціальністю 8.03050201 "Економічна кібернетика" та "магістр" за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами" денної та заочної форми навчання. Випускники можуть з успіхом очолити функціональні підрозділи в організаційній системі управління: економічну службу, зовнішньоекономічну діяльність, організацію чи підприємство в цілому, так як володіють сучасними засобами аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, а також методами управління економічними процесами і системами.

Кібернетик є спеціалістом-аналітиком широкого профілю в області підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей і комп’ютерних технологій.

Маркетолог – спеціаліст з вивчення смаків споживачів та просуванню товарів на ринок. Він аналізує попит на конкретні товари і послуги, вивчає і оцінює ринки їх збуту й відповідно до отриманої інформації розробляє рекламну концепцію. Маркетолог проводить ретельний моніторинг галузі, обробляє інформацію за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, керує просуванням брендів, реклами і PR, займається питаннями ціноутворення, розробляє прогноз і рекомендації щодо подальшого розвитку компанії.

Магістр з управління проектами здатний визначити цілі проекту та здійснити його обґрунтування; провести експертизу проекту; виявити структуру проекту; визначити обсяги та обґрунтувати джерела фінансування; сформувати персонал виконавців; визначити строки виконання проекту на основі графіків виконання робіт; розрахувати необхідні ресурси; сформувати кошторис та бюджет проекту; оцінити проектні ризики; забезпечити контроль виконання проекту тощо. 

Під час навчання студенти отримують поглиблену підготовку у галузях інвестиційної діяльності, методології управління проектами, експертизи проектів, інформаційних технологій проектного менеджменту. Під час навчання студенти освоюють наступні інформаційні системи: Project Expert; Microsoft Project; BPWin; Primavera Project Planner. Випускники можуть працювати в різних галузях (будівельній, приладобудівній, хімічній, машинобудівній, автомобільній, комп’ютерній), в міських та обласних фінансових, банківських, податкових, державних адміністративних установах, організувати роботу підлеглих, контролювати своєчасне її виконання, координувати роботу стосовно використання ресурсів, часу та бюджету.

 

Контакти:

 

бул. Шевченка 460, 2 корпус, к. 205; тел. (0472) 51-15-81