,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет електронних технологій Кафедра радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем

Кафедра радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем

Шановний гостю, для отримання найсвіжішої та найактуальнішої інформації щодо діяльності кафедри Радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем запрошуємо перейти в розділ «Новини» за цим посиланням.

Зважаючи на бурхливий розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, фахівці в галузі радіотехніки та телекомунікацій ще дуже тривалий час будуть потрібні на ринку праці. Кафедра Радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем Черкаського державного технологічного університету проводить підготовку фахівців з наступних напрямків та спеціальностей:

 

 • Спеціальність 
  172 Телекомунікації та радіотехніка (Спеціалізації «Радіотехніка» та «
  Телекомунікації»)
Фахівці цих спеціальностей можуть проектувати,виготовляти, обслуговувати та ремонтувати сучасну радіотехнічну апаратуру; системи радіолокації, радіонавігації; системи охорони, відеоспостереження; 
системи радіозв'язку, стільникові, супутникові системи зв'язку; системи передачі даних по каналах зв'язку, включаючи оптоволоконні канали зв'язку; здійснювати програмне забезпечення інформаційно-обчислювальних систем передачі даних. Займатись проектуванням та експлуатацієютелекомунікаційних інформаційних систем і мереж, мережевого обладнання; розробкою цифрових систем зв'язку, пакетних методів передачі, інтегрування методів мультиплексування і комутацій; освоєнням сучасних технологій NGN, SDH, хDSL, Frame Replay, IP, ATM; використанням сучасного програмного забезпечення для проектування та управління системами та мережами телекомунікації; діагностикоюпротоколів інтерфейсів телекомунікаційних мереж та систем.
Професійні можливості:
Проектування та експлуатація радіотехнічних пристроїв (в т.ч. теле-, радіо-, мобільного та супутникового зв'язку); налагодження, ремонт, обслуговування та програмування сучасної електронної апаратури в державних підприємствах, оборонних структурах, банківських установах та комерційних фірмах; викладання та науково-дослідницька діяльність у державних установах та закладах, навчальних і науково-дослідних інститутах.
Професійні перспективи:
Знання, набуті за фахом, дозволяють випускникам обіймати такі посади: головний конструктор; головний конструктор проекту; головний інженер проекту; начальник дослідницької лабораторії; начальник проектно-конструкторського відділу; інженер з радіолокації та радіонавігації; інженер зв'язку; інженер-дослідник; інженер-електронщик; викладач вищого навчального закладу;науковий співробітник та інші. 
Проектування та експлуатація засобів і споруд кабельного, супутникового, мобільного,оптичного зв'язку в підрозділах Укртелекому, Міноборони,банківській системі та інших установах державної і приватноївласності, інтернет провайдери,ДПНВК «Фотоприлад».
 • Напрям підготовки 6.050901 – «Радіотехніка»

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнямибакалавр з радіотехніки, спеціаліст, магістр.

Форми навчанняденна, заочна, денна скорочена та заочна скорочена (після закінчення технікуму, коледжу, вищого професійного училища за наявності диплома молодшого спеціаліста),екстернат.

Спеціалізаціїапаратура передачі даних за каналами зв’язку; інформаційні та оргтехнічні технології на підприємствах і в банках; телекомунікаційні системи та мережі; електронні охоронні системи та системи відеоспостереження.

 • Напрям підготовки 6.050903 – «Телекомунікації»

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнямибакалавр з телекомунікацій, спеціаліст, магістр.

Форми навчанняденна, заочна, денна скорочена та заочна скорочена (після закінчення технікуму, коледжу, вищого професійного училища за наявності диплома молодшого спеціаліста).

 

Студенти кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем беруть активну участь у роботі Днів студентської науки: представляють свої практичні розробки на виставці науково-технічної творчості, виступають на кафедральній науково-практичній конференції, переможці якої представляють свої доповіді на пленарному засіданні секції факультету електронних технологій. Кожного року в університеті проводиться перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади. Переможці І туру беруть участь у ІІ турі олімпіади, який проводиться на базі Віницького національного технічного університету.

 На кафедрі широко застосовуються сучасні методи підготовки спеціалістів радіоінженерної галузі. Однією з основних складових цього процесу є залучення студентів до науково-дослідної роботи, що активно ведеться на кафедрі. Тематика значної частини кваліфікаційних дипломних робіт відповідає науковому напрямку статистичного опрацювання негаусівських даних на основі застосування стохастичних поліномів.

 Основними результатами досліджень є синтез та аналіз принципово нових нелінійних алгоритмів, орієнтованих на розв’язання наступних статистичних задач:

 • оцінювання та фільтрація параметрів сигналів, що приймаються в умовах дії завад;
 • виявлення та розпізнавання сигналів на фоні завад.

 Крім того, із використанням обчислювальної техніки здійснюється імітаційне моделювання роботи статистичних алгоритмів, що розробляються.

 Також існує інженерний напрямок діяльності, який включає широке коло тематик, основними з яких є:

 • розробка навчально-лабораторного комплексу на ПЛІС;
 • розробка мікроконтролерної системи безпеки із використанням GSM-каналу;
 • розробка приймально-передавальних та керуючих частин систем радіо- та провідного зв’язку;
 • розробка систем охоронної сигналізації;
 • розробка  реалізація цифрового спектрального аналізу сигналів на платформі DSP.

 

 Кращі випускники кафедри мають можливість продовжити своєнавчення та наукову діяльність, навчаючись в магістратурі та аспірантурі (PhD).