,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет електронних технологій Кафедра інформатики, інформаційної безпеки та документознавства

Кафедра інформатики, інформаційної безпеки та документознавства

 

Кафедра інформатики та інформаційної безпеки (ІТІБ)  готує фахівців за напрямом підготовки  6.170101 - «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Це перспективна спеціальність, де окрім отримання якісних знань комп`ютерної техніки, програмних і технічних засобів,  навичок програмування, адміністрування та налагодження мереж, студентами поглиблено вивчаються питання інформаційної безпеки, а саме:

  • розробка сучасних засобів захисту інформаційних мереж;
  • проектування, розробка, експлуатація та моніторинг систем захисту інформації;
  • організація режиму секретності та захисту секретної інформації;
  • криптографічний  захист  інформації, шифрування,  аутентифікація, цифровий підпис;
  • захист баз даних від несанкціонованого доступу;
  • захист інформації в комп`ютерних мережах;
  • захист від комп`ютерних вірусів;
  • організаційні та нормативно-правові основи інформаційної безпеки.

Випускники спеціальності «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» отримують кваліфікацію:

  • бакалавр – фахівець із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах;
  • магістр – магістр з інформаційної безпеки.

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання як на державній основі, так і за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Кафедра плідно співпрацює з Відділом захисту інформації Державного Казначейства України по Черкаській області, з Департаментом захисту інформації Державного Казначейства України, Черкаським управлінням Держспецзв`язку.