,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет електронних технологій Кафедра електротехнічних систем

Кафедра електротехнічних систем

  Електроенергетика – основа науково-технічного прогресу сучасності. Вона дає людям світло й тепло, забезпечує їх побут та дозвілля. Без електроенергії неможлива робота комп’ютерів і телевізорів, побутових і медичних приладів, насосів і вентиляторів, верстатів і конвеєрів, транспорту і космічних ракет.
  Професійна підготовка інженерів-електриків сформована на базі вивчення багаторічного досвіду будівництва та експлуатації вітчизняних систем електроспоживання, передового досвіду світої електроенергетики, розвитку нових технологій виробництва, передачі та споживання електроенергії, вимог електрозаощаднення, глобальної інформатизації керування електроспоживанням, чіткої перспективи розвитку нових джерел отримання електричної енегії та підвищення уваги до застосування енергозберігаючих заходів у промисловості. Саме кафедра електротехнічних систем Черкаського державного технологічного університету забезпечує випуск висококваліфікованих фахівців в галузі електроенергетики.
   Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують: кандидат технічних наук, професор О.О.Ситник, кандидати технічних наук, доценти І.В.Яценко, О.В.Самойлик, К.М.Ключка, С.Ю.Протасов, старші викладачі кандидати технічних наук І.Б.Семко та В.Ф.Ткаченко, старші викладачі Г.О.Кисельова, Г.В.Курбака, В.Б.Кисельов, А.М.Петренко, завідувач лабораторій В.Г.Остапенко, інженери О.М.Алабін, Т.М.Семенова, технік Д.М.Полудень.
   Кафедра має дев’ять навчальних лабораторій, а саме: лабораторія теоретичних основ електротехніки, електричних машин та автоматизованого електроприводу, теорії електричних кіл, теорії автоматичного керування, мікропроцесорної техніки та автоматики, електроніки, електротехнічних засобів в системах електропостачання, електромонтажу з виробництва та розподілу електроенергії та систем електропостачання, релейного захисту та автоматики. Всі лабораторії обладнані необхідною кількістю стендів, контрольно-вимірювальною технікою та приладами, які забезпечують проведення лабораторних робіт у повному обсязі, передбаченому навчальним планом. Для впровадження нових методичних прийомів при навчанні розроблені лабораторні стенди, на яких студенти можуть розв’язувати комплексні задачі, що мають дослідницький характер.

На кафедрі працює електротехнічна лабораторія ЧДТУ, що відповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

З 2015 року здійснюється набір абітурієнтів для здобування освітнього ступеня магістр спеціальності 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізації "Електротехнічні системи електроспоживання" в межах обсягу державного замовлення та за рахунок фізичних та юридичних осіб на денній і заочній формі навчання. Термін навчання 2 роки.

Від початку створення кафедри значна увага приділяється фаховій підготовці студентів, проходженню ними всіх видів практик, державній атестації та працевлаштуванню випускників.

Основними базами для практик є :

ПАТ «Черкасиобленерго», Черкаський міський район електричних мереж, Черкаські магістральні електричні мережі, м. Черкаси, ПАТ «Азот», м. Умань, ПП «Енергоремонт», ТОВ “Черкасиелеватормаш», Звенигородський район електричних мереж, м. Черкаси ПП «Хімелектромонтаж», Кам'янський район електричних мереж, Черкаське регіональне управління річних ресурсів, ПАТ «Укргідроенерго» філія «Канівська ГЕС», м. Черкаси ЗАТ "Електромонтаж", Шполянський район електричних мереж, Смілянський міський район електричних мереж, Канівський район електричних мереж, Укрзалізниця та ін.

До складу державної атестаційної комісії по захисту випускних робіт різних освітніх ступенів залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, доктори та кандидати наук та керівники галузевих підрозділів.