,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Післядипломна освіта Спеціальності

Спеціальності

Навчання в Центрі післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЧДТУ здійснюється за наступними спеціальностями:

–        7.03050901 – Облік і аудит (облік у бюджетних установах; облік у промисловості; облік у невиробничій сфері);

–        7.03050801 – Фінанси і кредит (податкова справа; державні фінанси; фінанси підприємства; банківська справа);

–        7.03050401 – Економіка підприємства (економіка; організація підприємницької діяльності; економіка і право);

–        7.03060101 – Менеджмент організацій (менеджмент комунального господарства);

–        7.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство;

–        7.05010301 – Програмне забезпечення систем;

–        7.06010101 – Промислове і цивільне будівництво;

–        7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання;

–        7.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища.

По закінченню навчання видається диплом спеціаліста державного зразка з присвоєнням кваліфікації:

–       для економічних спеціальностей – ЕКОНОМІСТ;

–       для спеціальності “Менеджмент організацій” – МЕНЕДЖЕР;

–       для спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”– ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК З АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ;

–       для спеціальності “Програмне забезпечення систем” ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ;

–       для спеціальності “Промислове і цивільне будівництво” – СПЕЦІАЛІСТ З ПРОМИСЛОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА;

–       для спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРИК;

–       для спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”ЕКОЛОГ.

Терміни навчання:

На заочній формі – 2 р.(4 семестра) економічні спеціальності; 2,6 – 2,8р.(5-6 семестрів)технічні спеціальності.

Початок занять: на заочній формі – травень/жовтень, листопад кожного року.

НАВЧАННЯ ПЛАТНЕ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ

зарахування – ЗА ВСТУПНИМИ ВИПРОБОВУВАННЯМИ (УКРАЇНСЬКА МОВА диктант, МАТЕМАТИКА - тести).