,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

ЗНО 2019

 FB_IMG_1543587773225

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

БАКАЛАВР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

112 Статистика

Аналіз даних (Data Science) та комп’ютерна статистика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

Комп'ютерні науки та прикладне програмування

Комп’ютерна логістика

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Системне програмування

Спеціалізовані комп’ютерні системи

124 Системний аналіз

Системи і методи прийняття рішень

Інформаційні технології програмування інтелектуальних систем

125 Кібербезпека

Управління інформаційною безпекою

126 Інформаційні системи та технології

Web-технології, web-дизайн

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

БАКАЛАВР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

051 Економіка

Міжнародна економіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

Управління персоналом та економіка праці

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Менеджмент

Аграрний менеджмент

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

Логістичні системи підприємницьких структур

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

2. Математика

3. Іноземна мова

або Історія України

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

БАКАЛАВР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

181 Харчові технології

Харчові технології та інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Хімія або Біологія

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

2. Іноземна мова

3. Географія або Математика

242 Туризм

Туризм

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ І ДИЗАЙНУ

БАКАЛАВР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

022 Дизайн

Графічний дизайн

1. Українськамова та література

2. Творчий конкурс

3. Історія України або Фізика

Дизайн одягу

Дизайн середовища

Промисловий дизайн

131 Прикладна механіка

Комп’ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

133 Галузеве машинобудування

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації спеціалізованого обладнання

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

2. Математика

3. Фізика або Хімія, або Іноземна мова

274 Автомобільний  транспорт

Автомобільний транспорт

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БАКАЛАВР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

101 Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

1. Українськамова та література

2. Біологія

3. Хімія або Географія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

2. Математика

3. Хімія або Біологія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

2. Математика

3. Географія або Історія України

205 Лісове господарство

Лісове господарство

2. Математика

3. Хімія або Біологія

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

БАКАЛАВР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

1. Українськамова та література

2. Історія України

3. Географія або

Іноземна мова

033 Філософія

Політична філософія

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

035 Філологія

Прикладна лінгвістика

2. Іноземна мова

3. Історія України або Географія

Германські мови та літератури

(переклад включно)

081 Право

Право

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

2. Історія України

3. Географія або Математика

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ І РОБОТОТЕХНІКИ

БАКАЛАВР

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 роки (денна та заочна форми навчання)

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземна мова

Системи технічного захисту інформації

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Робототехнічні системи та автоматизація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка та робототехнічні системи

Телекомунікації