,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад

Прізвище, ім'я, по-батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

1

Донченко Павло Архипович

к.т.н.

професор

зав. кафедри

2

Грецький Денис Володимирович

к.т.н.

доцент

ДЕКАН будівельного факультету

3

Коновал Володимир Миколайович

к.т.н

доцент

доцент

4

Березань Микола Олександрович

к.т.н

доцент

доцент

5

Пряник Сергій Петрович

к.т.н

доцент

доцент

6

 

Юрченко Сергій Васильович

 

-

-

асистент

7

 

Юрко Олексій Акакієвич

 

д.т.н.

професор

професор

Учбово-допоміжний персонал

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

1

Стрембіцька Ірина Іванівна

провідний інженер

2

Мишалов Ольга Олександрівна

ст.  лаборант