,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Корнелюк Надія Миколаївна

Корнелюк Надія Миколаївна

Старший викладач кафедри екології
Відповідальна за методичну роботу на кафедрі


18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб.106-3 корпус
роб.тел.:   +380 (472) 730-266
e-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
корпоративний e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження - 1964.

 


Науково-педагогічна біографія

1982 рік закінчила Черкаський державний педагогічний інститут, спеціальність "Біологія" з додатковою спеціалністю "Хімія".
2000 рік закінчила Черкаський державний технологічний інститут, факультет перепідготовки фахівців за спеціальністю Економіка і право.
2001 - 2005 навчалась у заочній аспірантурі Черкаського державного технологічного університету, напрям Екологічна безпека.
Підвищення кваліфікації за категорією "Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р. а." (cвідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 141411, видане 05 червня 2015 року Державним вищим навчальним закладом "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України


Основні дисципліни, що викладаються

загальна екологія (та неоекологія),
екологія рослин,
тварин та мікроорганізмів,
природоохоронне законодавсто та екологічне право,
загально екологічна практика.


Основні навчально-методичні праці

1. Навчально-методичні матеріали для самостійних робіт з дисципліни «Екологія рослин, тварин та мікроорганізмів», для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»./ Укладач: Н.М. Корнелюк – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 30с.
2. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з «загальної екології (та неоекології)», «Екології рослин, тварин та мікроорганізмів» для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»./ Укладач: Н.М. Корнелюк – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – 30с.
3. Польовий практикум. (ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ) Для студентів за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» усіх форм навчання/ Укладач: Н.М. Корнелюк – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – 30с.


Сфера наукових інтересів

дослідження природних та аеротехногенних факторів забруднення урбоекосистем важкими металами; дослідження біо-екосередовищних особливостей акумуляції важких металів лишайниками в урболандшафтах промислово розвинених регіонів, дослідження чутливості пилку видів-біоіндикаторів деревних і чагарникових рослин

Інші види діяльності

відповідальна за методичну роботу на кафедрі екології

Основні наукові досягнення та здобутки

2014-2015 р.р. – виконавець по темі Морфофізіологічні адаптації деревних рослин урбанізованих територій№ держреєстрації 0112U002739 Національна академія наук України Державна установа «Інститут еволюційної екології» (ІЕЕ НАН України)
Пат. України 27512, МКП G 01 W 1/ 100 Спосіб комплексної біоіндикації стану атмосфери навколишнього природного середовища [Н. М. Корнелюк, О. О. Мислюк, Є. В. Мислюк (Україна). – Опубл. 12. 11. 2007. № u 2007 04037: Заяв. 12. 04. 2007; Бюл. № 18]. – К.

Основні наукові праці

1. Корнелюк Н.М  Мислюк О.О Природні фактори аеротехногенного забруднення м. Черкаси важкими металами // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Львів. 2007. - № 590. – С. 260 – 270.
2. Корнелюк Н.М  Мислюк О.О Антропогенні фактори аеротехногенного забруднення м. Черкаси важкими металами // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Київ, 2007. – № 4 (40). – С. 48 – 54.
3. Корнелюк Н.М. Еколого – гігієнічна оцінка забруднення ґрунту важкими металами як показника інтенсивності техногенного впливу (на прикладі м. Черкаси) // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. -  Кременчук: 2007. – Вип. 2/2007 (43) частина 2.- С 119 – 121.
3. Мислюк О.О., Корнелюк Н.М. Екологічні аспекти функціонування Черкаської ТЄС// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. -  Кременчук: 2008
4. Лега Ю.Г., Мислюк О.О., Корнелюк Н.М. Шляхи покращення очищення димових газів теплоелектростанції //Екологічна безпека Кременчуцького державного політехнічного університету. - Кременчук: 2008
5. Лега Ю.Г., Ланських Є.В., Корнелюк Н.М. Проблеми побудови автоматизованих інформаційних систем екологічного моніторингу // Вісник Черкаського державного політехнічного університету //Вісник Черкаського державного політехнічного університету. – 2008. - № 1. – С. 19 – 24.
6. Корнелюк Н.М  Кора дерев – модельний об’єктпри вивченні забруднення території міста Черкаси важкими металами //Актуальні проблеми ботаніки та екології. Збірник наукових праць. Випуск 1. Київ, 2005. – С. 4 – 10.
7. Пат. 27512, МКП G 01 W 1/ 100 Спосіб комплексної біоіндикації стану атмосфери навколишнього природного середовища / Н.М. Корнелюк, О.О. Мислюк, Є.В. Мислюк (Україна). - № u 2007 04037: Заявл. 12.04.2007; Опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18
8. Кондратюк С.Я., Мартиненко В.Г., Дмитрова Л.В., Корнелюк Н.М. Ліхеноіндикація (Посібник). Київ, - Кіровоград; ТОВ «КОД» - 2006. – 260 с.
9. Корнелюк Н.М Особливості біологічної акумуляції важких металів деревною рослинністю в умовах антропогенного тиску (на прикладі південної промислової зони м. Черкаси) // Вісник Черкаського національного університету. Серія біологічні науки. Випуск 156.Черкаси, 2009. – С. 37 – 44.
10. Корнелюк Н.М Индикаторная роль растений при оценке степени загрязнения городских экосистем тяжёлыми металлами // II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ«Молодые исследователи – ботанической науке 2009» Гомель, Республика Бєларусь 24 – 25 сентября 2009. С. 166- 169.
11. Чемерис І.А., Корнелюк Н.М. Фітомоніторинг урбанізованого середовища (на прикладі м. Черкаси) // II Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology - 2009), збірник наукових статей, Україна, Вінниця 23 – 26 вересня, 2009. С.187 – 190.
12. Мислюк О.О., Корнелюк Н.М Аналіз геохімічнихих чинників стійкості урболандшафтів м. Черкаси щодо забруднення важкими металами // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Випуск 38. Дніпропетровськ, 2009. – С. 144 – 153.
13. Корнелюк Н.М., Чемерис І.А. Методологические аспекты использования высших растений в экологическом мониторинге при проведении полевых практик //МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ«Молодые исследователи – ботанической науке 2009» Гомель, Республика Бєларусь 19, 20 марта 2010 С. 61- 66.
14. Корнелюк Н.М  Біогеохімічна ліхеноіндикація важких металів у приземному шарі повітря (на прикладі промислової зони м. Черкаси) // Вісник Черкаського національного університету. Серія біологічні науки.   Випуск 204. Черкаси, 2011. – С. 69-74.