,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Мислюк Ольга Олександрівна

Мислюк Ольга Олександрівна

Кандидат хімічних наук, доцент
Доцент кафедри екології


18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб.317-2 корпус
роб.тел.:   +380 (472) 730-266
e-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 


Науково-педагогічна біографія

У 1978 році закінчила Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Технологический институт им. Ленсовета за спеціальністю: хімія і технологія органічного синтезу. Кваліфікація: інженер-хімік-технолог.
У 1985 році захистила кандидатську дисертацію з хімічних наук.
У 2001 році отримав вчене звання доцента кафедри екології Черкаського державного технологічного університету.
Наукові та практичні результати діяльності Мислюк О.О. надруковані більш ніж у 200 наукових працях, у тому числі: у 12 навчальних посібниках, та у 170 наукових працях, серед яких 43 статті у фахових виданнях України та 9 у закордонних наукометричних виданнях, 1 авторське свідоцтво, 10 патентів України на корисну модель.

Підвищення кваліфікації:
2013р. - Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 967089 за категорією «Викладач-тьютор дистанційного навчання у ВНЗ ІІІ та ІV рівнів акредитації.
2014р. - Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України Тема: «Оптимизація та збереження зелених зон міст і селищ як складових екомережі». Сертифікат про підвищення кваліфікації №34-37 від 17.05.2014р.
2015р. - Міжнародне стажування у Вільнюському технічному університеті Гедимінаса (Литва) в рамках Міжнародного проекту NETCENG "Нова модель третього циклу вищої інженерної освіти у відповідності до рекомендацій Болонського процесу в Білорусії, Росії, Україні", що відбувається по програмі Tempus.
2016р. - Стажування на курсі О. Romanko (Ph.D., Senior Research Analyst at IBN Canada, Adjunct Proffessor at University of Toronto) «Introduction to data science, business analytics, big data and artificial intelligence».


Основні дисципліни, що викладаються

«Геологія з основами геоморфології», «Метеорологія і кліматологія», «Хімія навколишнього середовища», «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Геоінформаційні системи в екології» для студентів спеціальності 101 "Екологія"


Основні навчально-методичні праці

1. Мислюк О. Основи хімічної екології. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2012.
2. Мислюк О. Практикум з хімічної екології. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2012.
3. Мислюк О. Метеорологія і кліматологія. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2012.
4. Мислюк О., Мислюк Є. Метеорологія і кліматологія. Практикум. – Черкаси: ЧДТУ, 2004.
5. Мислюк Є., Мислюк О. «Приклади і задачі з курсу процесів та апаратів техноекології». - Черкаси, ЧДТУ, 2012.
6. Геологія з основами геоморфології. Практикум для студентів екологічних спеціальностей. /Мислюк О., Дубровська Г. та ін. - Черкаси, ЧДТУ, 2005.
7. Теоретико-методичні основи екологічного аналізу стану систем водопостачання та водовідведення. Практикум. /Бондаренко Ю.Г Білик Л.І., Мислюк О.О. та ін. - Черкаси: “Вертикаль”, 2004.
8. Водопостачання, водовідведен-ня та поліпшення якості води. Практикум. /Бондаренко Ю.Г., Мислюк О.О. та ін.- Черкаси: ЧДТУ, 2003.


Сфера наукових інтересів

еколого-гігієнічний моніторинг об’єктів навколишнього середовища; екологічна безпека, екологічна освіта.

Основні наукові досягнення та здобутки

Науково-технічні досягнення Мислюк О.О. викладені у довіднику "Учені Черкаського державного технологічного університету / Під ред. М.І.Бушина, Черкаси, 2010. - 480 с."

Основні наукові праці


orcid.org


Участь у конференціях

Основні наукові результати доповідались на міжнародних, всеукраїнських науково-технічних конференціях і симпозіумах: XI International scientific and practical conference «Modern scientific potential», 2015; Международная научно-техническая конференция «Промышленная экология» (Минск, 2015); 19th Conference of Junior Researchers “Science – Future of Lithuania” Environmental Protection Engineering (Vilnius, 2016); ХIV Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екологічної безпеки" (Кременчук, 2016) та ін.

Перелік нагород та заохочень

За плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління нагороджена почесними грамотами ЧДТУ , почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації (№ 6845) та подякою Міжнародної асоціації екологів університетів.