,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Хоменко Олена Михайлівна

Хоменко Олена Михайлівна

Кандидат хімічних наук, доцент
Професор кафедри екології
Завідувач кафедри екології


18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460
роб.тел.:   +380 (472) 730-266
e-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
корпоративний e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Науково-педагогічна біографія

У 1992 році закінчила Черкаський педагогічний інститут за спеціальністю «Хімія». 1992 - 1996 р.р. - навчання в аспірантурі Черкаського інженерно-технологічного інституту (нині ЧДТУ) за спеціальністю «Фізична хімія».
У 1998 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 –фізична хімія на тему: «Роль спін-орбітальної взаємодії у фотопроцесах, які проходять у молекулах кисню та озону» в Інституті фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України (науковий керівник – д.х.н., професор Мінаєв Б.П.).
З 1999 р. по 2001 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
В 2002 році отримано вчене звання доцента.
З 2006 року - завідувач кафедри екології ЧДТУ.
Підвищення кваліфікації:
2012 р. - Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Тема стажування: «Іноваційні навчально-виховні технології (у викладанні природничих дисциплін)». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 849268 від 09.11.2012 р;
2013 р. - Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління при Міністерстві екології та природних ресурсів України. Тема стажування: «Оптимизація та збереження зелених зон міст і селищ як складових екомережі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №34-34;
2014 р.– Міжнародне стажування в Східносередземноморському університеті Кіпру. Тема: "General English Communication Skills (Intermediate). Certificate of successful completion of 30-hours course in General English Communication.


Основні дисципліни, що викладаються

«Гідрологія» та «Колоїдна хімія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеню «бакалавр».
«Технології очистки стічних вод» для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеню «магістр».
Керівник переддипломної та педагогічної (асистентської) практик студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеню «магістр».
Нормоконтроль випускних кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра спеціальності 101 «Екологія».


Основні навчально-методичні праці

1. Хоменко О.М. Колоїдна хімія. Посібник (гриф Вченої ради ЧДТУ). - 2016. - 221 с.
2. Хоменко О.М., Свояк Н.І., Ящук Л.Б. Екологія та охорона навколишнього середовища. Посібник до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (гриф Вченої ради ЧДТУ).-2016. - 213 с.
3. Гончаренко Т.П., Хоменко О.М. Аналіз і оцінка екологічних ризиків. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «магістр». - 2016. - 94 с.
4. Гончаренко Т.П., Хоменко О.М. Екологічна паспортизація територій та підприємств. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «магістр». - 2016. - 167 с.
5. Гончаренко Т.П., Хоменко О.М. Екологізація харчових виробництв. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «бакалавр». - 2016. - 127 с.
6. Жицька Л.І., Хоменко О.М., Плахотня Л.І. Практикум «Техноекологія». Посібник для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» усіх форм навчання. - 2015. - 231 с.
7. Хоменко О.М., Ключка С.І. Навчальний посібник до самостійної роботи з курсу «Гідрологія» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (гриф Вченої ради ЧДТУ). - 2015. - 70 с.
8. Гончаренко Т.П., Хоменко О.М. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Посібник (гриф Вченої ради ЧДТУ). - 2015. - 211 с.
9. Гончаренко Т.П., Хоменко О.М. Навчально-методичний посібник «Екологічна паспортизація територій та підприємств». - 2015. - 100 с.
10. Жицька Л.І., Хоменко О.М., Плахотня Л.І. Екологія і атмосфера. Посібник для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» усіх форм навчання. - 2013. - 164 с.


Сфера наукових інтересів


- Фотохімія атмосфери;
- Моніторинг поверхневих вод;
- Екологічна безпека.

Інші види діяльності

Член Вченої Ради ЧДТУ, член Науково-технічної ради ЧДТУ, член Вченої Ради будівельного факультету, Голова секції «Екологія та збалансоване природокористування» в рамках Днів студентської науки ЧДТУ, з 2011 року - член робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки галузевого стандарту освіти зі спеціальності «Прикладна екологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», Голова Черкаського обласного осередку Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація екологів університетів». З 2016 року – Гарант освітньо-професійної програми спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеню «бакалавр» та член Проектної групи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 «Екологія».

Основні наукові досягнення та здобутки

1997-1999 р.р. – виконавець по д/б темі №128-97 «Квантово-хімічне дослідження фотопроцесів, які проходять в атмосферних смугах поглинання кисню та озону», номер державної реєстрації 0197U015157;
2000-2002 рр. - виконавець по д/б темі №128-00 «Релятивістські ефекти в спектрі та фотохімії молекул галогенвмісних сполук», номер державної реєстрації 0100U004425;
2003-2005 р.р. – виконавець по д/б темі №137-03 «Теоретичний аналіз спін-селективних процесів та ефектів спін-орбітальної взаємодії у фотокаталітичному циклі розкладу озону», номер державної реєстрації 0103U003682;
2006-2008 рр. - виконавець по д/б темі №154-06 «Теоретичні основи електронних механізмів фото- та біоактивації кисню», номер державної реєстрації 0106U004487;
2006-2008 рр. - учасник українсько-американського проекту «Теоретичне дослідження нових смуг в молекулі кисню і процесів індукованих зіткненням у нічному світінні атмосфери» (спільно з лабораторією молекулярної фізики Стенфордського університету м. Сан-Франциско, США), номер державної реєстрації UKC1-2819-CK-06;
2008 – 2010 р.р. – учасник українсько – румунського проекту «Розробка нових сенсибілізуючих барвників для нанокристалічних TiO2 сонячних батарей на основі розрахунку їх електронної структури» (спільно з фізичним факультетом університету «Овідіус» м. Константа,Румунія), номер державної реєстрації 0108U003588;
2009 – 2011 р.р. – виконавець науково-дослідної тематики №85-09 «Спінові ефекти в молекулі кисню та процесах індукованих зіткненням в нічному світінні атмосфери», номер державної реєстрації 0110U006182;
2010-2012 р.р. - керівник НДР «Рослинність як фітоіндикатор стану природних та урбосистем. Роль лісової підстилки у ґрунтоутворенні», номер державної реєстрації 011U002938;
2011 –2012 р.р. – керівник проекту «Екологічна оцінка природних та техногенно-змінених територій Черкаського регіону», що ввійшов у п’ятірку кращих проектів у номінації «Наука» конкурсу Черкаського обласного форуму молодіжних ініціатив;
2013 р. – захист кандидатської дисертації аспіранта Жицької Н.В. «Екологічні властивості підстилки лісових біогеоценозів (на прикладі дібров Черкаського регіону)» (науковий керівник - зав. кафедри екології Хоменко О.М.) в Спеціалізованій вченій раді при Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління, м. Київ;
З 2016 року – науковий керівник НДР №09-16 «Управління та поводження з відходами органічного походження», номер державної реєстрації 0116U008716. Наукові та практичні результати діяльності Хоменко О.М. надруковані більш ніж у 150 наукових працях, у тому числі: в 10 навчальних посібниках, 4 з яких мають гриф Вченої ради ЧДТУ, 1 монографії та у 130 наукових працях, серед яких 28 статей у наукометричних виданнях.
З тематики проведених досліджень окремі роботи надруковано в провідних наукових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus: «Optics and Spectroscopy», «Journal of Applied Spectroscopy», «High Energy Chemistry», «Journal of Physical Chemistry», «Journal of Structural Chemistry», «Chemistry and Chemical Technology».

Основні наукові праці


orcid.org


Перелік нагород та заохочень

Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2010 р.); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації до Міжнародного Дня науки (2013 р.); Почесна грамота Міжнародної асоціації екологів університетів за вагомий внесок в реалізацію та виконання екологічних проектів, активну громадську роботу по екологічному вихованню молоді (2013 р.); Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації (2014 р.); Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації з нагоди Дня працівника природно-заповідної справи (2015 р.).

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.