,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Наукова діяльність кафедри

 

Колектив кафедри активно займається науково-дослідною роботою за такими напрямками: спінселективні процеси в механізмі фотокаталітичного розкладу озонового шару (очолюють доцент О.М. Хоменко, професор Б.П. Мінаєв); моніторинг поверхневих вод Дніпровського басейну Черкаської області (очолюють доценти О.М. Хоменко, О.О. Мислюк); медико-екологічний моніторинг здоров'я населення (очолює доцент Н.В. Загоруйко); розробка системи біоіндикаційних досліджень стану об’єктів навколишнього середовища (очолює доцент Л.І. Жицька); дослідження та аналіз природних фітоекосистем (очолює ст. викладач Н.М. Корнелюк); утилізація відходів виробничих стічних вод (очолює доцент Т.П. Гончаренко); екологічна оцінка впливу на навколишнє середовище Черкаського регіону підприємств різних галузей народного господарства (очолює доцент Л.Б. Ящук); моніторинг довкілля та регіональні екологічні проблеми (очолює доцент Н.І. Свояк).

Викладачі та аспіранти кафедри брали участь у розробці регіонального реєстру викидів та перенесення забруднюючих речовин у рамках держбюджетної теми № 147 – 03, за результатами якої створено базу даних та розроблено програму математичного обчислення інтегрального індексу забруднення поверхневих вод Середнього Подніпров’я (програма впроваджена на базі Черкаської міської санітарно-епідеміологічної станції).

На кафедрі екології проводились наукові дослідження за тематиками держбюджетних тем і міжнародних проектів: № 147 – 03 "Створення регіонального реєстру викидів забруднюючих речовин та їх переносу" (2003 – 2005 рр.); № 154 – 06 "Теоретичні основи електронних механізмів фото- та біоактивації кисню" (2006 – 2008 рр.); № 157 – 06 "Екологічний моніторинг здоров’я дитячого населення м. Черкаси" (2006 – 2008 рр.); UKC1-2819-CK-06 українсько-американський проект "Теоретичне дослідження нових смуг в молекулі кисню і процесів, індукованих зіткненням в нічному світінні атмосфери" (2006 – 2008 рр.) спільно з Міжнародним Стенфордським дослідним інститутом, аерокосмічною лабораторією м. Сан-Франциско, Каліфорнія, США (керівник проекту – професор Б.П. Мінаєв, виконавці – доцент, зав. кафедри О.М. Хоменко, доцент Л.Б. Ящук); М/41–2008 українсько-румунський проект "Розробка нових сенсибілізуючих барвників для нанокристалічних TiO2 сонячних батарей на основі розрахунку їх електронної структури" (2008 – 2010 рр.) спільно з Університетом "Овідіус" м. Константа, факультетом фізики (керівник проекту – проф. Б.П. Мінаєв, виконавці – доцент, зав. кафедри О.М. Хоменко, доц. Л.Б. Ящук); № 85-09 "Спінові ефекти в молекулі кисню та процесах індукованих зіткненням в нічному світінні атмосфери" (2009 – 2011 р.р.); № 0111U002938 "Екологічна оцінка стану едафотопів природних та антропогенних біогеоценозів Черкаського регіону. Проблеми відновлення та використання" (2010-2012 р.р.).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" неодноразово ставали переможцями всеукраїнських екологічних олімпіад та всеукраїнських конкурсів-захистів наукових проектів, нагороджені дипломами за кращі доповіді на міжнародних наукових конференціях студентів, магістрів та аспірантів, отримували подяки з нагоди Дня студента від Міністра освіти і науки України за відмінне навчання та активну участь у науково-дослідній роботі та отримували академічну стипендію Президента України.

Викладачі кафедри є авторами шести підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки України: "Метеорологія і кліматологія: Практикум" (2004 р.); "Ліхеноіндикація" (2006 р.); "Біологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів" (2007 р.); "Основи хімічної екології" (2008 р.); "Природоохоронне інспектування" (2009 р.); "Природоохоронне інспектування: Практикум" (2009 р.),"Основи хімічної екології" (2012 р.); "Практикум з  хімічної екології" (2012 р.), "Метеорологія і кліматологія" (2013 р.).

Викладачі кафедри брали активну участь в організації та проведенні в університеті Міжнародної науково-практичної конференції "Екологія і освіта" (1998 – 2012 рр.).

Кафедра екології співпрацює в рамках наукової та навчально-методичної робіт з Одеським державним екологічним університетом, Харківським національним університетом імені В. Каразіна, Житомирським державним технологічним університетом, Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління при Міністерстві екології та природних ресурсів України, Міжнародним Стенфордським дослідним інститутом (аерокосмічною лабораторією м. Сан-Франциско, Каліфорнія, США), Університетом "Овідіус" (м. Константа, Румунія) та ін.