,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Будівельний факультет Кафедра екології Новини кафедри Поповнення екологічної бібліотеки
Неділя, 24 лютого 2019 18:54

Поповнення екологічної бібліотеки

Екологічна бібліотека для студентів спеціальності «Екологія» поповнилася навчальними посібниками «Техноекологія. Практикум», «Польовий практикум» та «Геологія з основами геоморфології». Авторами посібника «Техноекологія. Практикум» є доценткафедри екології Жицька Людмила Іванівна, завідувач кафедри екології Хоменко Олена Михайлівна та завідувач лабораторіями кафедри екології Плахотня Любов Іванівна.

Авторами посібника «Польовий практикум» є старший викладач кафедри екології Корнелюк Надія Миколаївна та кандидат географічних наук, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» Конякін Сергій Миколайович, випускник спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» 2008 року. Авторами навчального посібника «Геологія з основами геоморфології» є доцент кафедри екології Мислюк Ольга Олександрівна та завідувач кафедри екології Хоменко Олена Михайлівна.

У навчальному посібнику «Техноекологія. Практикум» наведено короткий теоретичний матеріал з курсу «Техноекологія», методи розрахунків, що мають прикладний характер, а також приклади застосування деяких систем очищення від забруднень. При викладенні матеріалу основну увагу приділено вибору вірної схеми розрахунку, обрахунку валових викидів та їх обліку, розрахунку плати за забруднення і зберігання відходів та іншим завданням,що виникають під час вирішення техноекологічних питань.

Посібник містить сучасні нормативні показники гранично – допустимих концентрацій забруднювачів довкілля, що необхідні для проведення обчислень, і задачі для самостійного розв’язування. Подано рекомендації щодо підготовки студентів до виконання контрольних робіт, виконання курсових робіт та тестових завдань.

«Польовий практикум» містить інструктивні та методичні матеріали щодо проходження загально-екологічної практики студентами ІІ курсу денної форми навчання освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

У навчальному посібнику «Геологія з основами геоморфології» наведено основні відомості про Землю, її розміри, форму, будову і внутрішній стан, будову та склад земної кори, основи історичної геології. Детально висвітлені питання мінералогії і петрографії. Всебічно описано геологічні процеси на поверхні Землі та в її надрах, їх роль у формуванні рельєфу. В окремому розділі викладені основи геоморфології. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань студентів.

Видання розраховане на студентів спеціальності «Екологія» вищих навчальних закладів України, а також може бути корисним для широкого кола фахівців, пов’язаних зі сферою охорони навколишнього середовища та природокористування.

Галерея зображень