,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Будівельний факультет Кафедра екології Новини кафедри Загально-екологічна практика студентів-екологів. Рекреаційна зона Дахнівське лісництво.
Четвер, 11 жовтня 2018 12:33

Загально-екологічна практика студентів-екологів. Рекреаційна зона Дахнівське лісництво.

Відповідно до підписаної Угоди про наукову співпрацю між Державною установою «Інститут еволюційної екології НАН України» та Черкаським державним технологічним університетом 6 жовтня 2018 р. студенти-екологи групи ЕК-73 здійснили виїзд до приміської рекреаційної зони «Соснівка-Дахнівка» згідно плану проведення загально-екологічної практики.

Керівники практики: старший викладач кафедри екології ЧДТУ Надія КОРНЕЛЮК та наук. співр. ДУ «ІЕЕ НАН України», кандидат географічних наук Сергій КОНЯКІН, студентка - магістр Ратушна Наталія.

Метою експедиційного виїзду було здійснення геоботанічних описів борових, широколистяних, лучних екосистем, застосування екоіндикації як методу оцінки навколишнього природного середовища у межах рекреаційної зони «Соснівка-Дахнівка».

При проведенні геоботанічних описів студенти-екологи фіксували абсолютні відмітки рельєфу, крутизну схилу, деревний, чагарниковий та трав’янистий. Абсолютні відмітки рельєфу, географічні координати вікових дерев QuercusroburL. та PinussylvestrisL. встановлювали за допомогою GPS (похибка 1-2 м). Природоохоронці мали змогу визначити різні види епіфітних лишайників (Everniaprunastri, Anaptychiaciliaris, Parmeliasulcata, Xanthoriaparietina, Physciastellarisтощо), оцінити відносну чисельність епіфітних лишайників та виявити індикаторні види, застосовуючи методи лінійних перетинів, Браун-Бланке та метод рамки.В межах впровадження магістерського дослідження щодо вивчення антропогенних чинників зменшення біорізноманіття Ратушна Н. на прикладі Дахнівського лісництва ознайомила студентів з особливості адаптивної стратегії карантинного виду Ambrosia аrtemisiifoliaL. в міських екотопах Черкас.

На території Дахнівського лісництва Черкаського лісового господарства студенти вивчили особливості функціонування, структуру, трофічні зв'язки популяції мурашника, а також розробили схему мурашників.