,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Спеціальності

Аспірантура

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

1 03 Гуманітарні науки 033 Філософія 5 осіб

2

05  Соціальні та поведінкові науки

051  Економіка

10 осіб

3

07  Управління та адміністрування

075  Маркетинг

5 осіб

4

12  Інформаційні технології

121  Інженерія програмного забезпечення

5 осіб

5

12  Інформаційні технології

122  Комп’ютерні науки 

7 осіб

6

12  Інформаційні технології

123  Комп'ютерна інженерія

5 осіб

6 12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології 5 осіб

8

13  Механічна інженерія

131  Прикладна механіка

4 особи

9

15  Автоматизація та приладобудування

151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

4 особи

10

15  Автоматизація та приладобудування

152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

4 особи

11

16  Хімічна та біоінженерія

161  Хімічні технології та інженерія

3 особи

Докторантура

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

05  Соціальні та поведінкові науки

051  Економіка

2

12  Інформаційні технології

123  Комп'ютерна інженерія