,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Докторантура

Вступники до докторантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім'я ректора з проханням на зарахування до докторантури з резолюцією наукового консультанта та ректора;
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчався або працює;
 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів за формою 26 завірений проректором з НДР та міжнародних зв'язків Рудницьким В.М. або ректором Григором О.О.;
 4. Копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
 5. Копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);
 6. Копію ідентифікаційного коду
 7. Витяг з рішення засідання Вченої ради університету щодо зарахування до докторантури;
 8. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 9. 2 файли формату А4 для документів; 
 10. Конверт формату А5 без марок;
 11. Картонний швидкозшивач (без зав'язок);
 12. Шість кольорових фотокарток 3х4 см.

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються особисто.

Заяви про зарахування до докторантури з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі аспірантури ЧДТУ (2-й корпус, каб.226).           

Зарахування до докторантури здійснюється  з 1 вересня 2018 року.

Термін перебування в докторантурі  не більше  2-х років.

Спеціальності докторантури

з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія