,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Вступна кампанія 2019 Календар вступника

Календар абітурієнта

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Етапи вступної кампанії

Строки на денну та заочну форму навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів

01 липня 2019 р.

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

18 год. 00 хв.

16 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

18 год. 00 хв.

22 липня 2019 р.

Проведення творчих конкурсів для вступників на місця державного та регіонального замовлення

01 липня – 10 липня 2019 р.

Додаткові сесії творчих конкурсiв для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осiб.

11 липня – 22 липня 2019 р.

Проведення співбесід

17 липня – 19 липня 2019 р.

Проведення вступних іспитів

17 липня – 22 липня 2019 р.

* Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12 год. 00 хв.

20 липня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування, які вступають на основі співбесіди

до 10 год. 00 хв.

22 липня 2019 р.

Зарахування вступників за державним замовленням, які вступають на основі співбесіди

не пізніше 15 год. 00 хв.

22 липня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку та надання рекомендацій до зарахування вступників, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів на місця державного або регіонального замовлень

не пізніше 18 год. 00 хв.

26 липня 2019 р.

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18 год. 00 хв.

31 липня 2019 р.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться

не пізніше 12 год. 00 хв.

01 серпня 2019 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше 12 год. 00 хв.

01 серпня 2019 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осiб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осiб

не пізніше 09 серпня 2019 р.

Зарахування вступників за денною формою навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019 р.

  * Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.

 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Етапи вступної кампанії

Строки на денну та заочну форму навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

18 год. 00 хв.

22 липня 2019 р.

Проведення фахових вступних випробувань

23 липня – 26 липня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 15 год. 00 хв.

27 липня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням (вибір вступниками місця навчання)

до 17 год. 00 хв.

30 липня 2019 р.

Зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 12 год. 00 хв.

01 серпня 2019 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня 2019 р.

 

 ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 

за всіма формами навчання,

крім спеціальностей галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 "Сфера обслуговування", 28 «Публічне управління та адміністрування»

Етапи вступної кампанії

Строки на денну та заочну форму навчання

Початок прийому заяв та документів

08 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2019 р.

Проведення Університетом фахових вступних випробувань

24 липня – 30 липня 2019 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 18 год. 00 хв.

31 липня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (вибір вступниками місця навчання)

до 15 год. 00 хв.

03 серпня 2019 р.

Зарахування вступників за державним замовленням

до 12 год. 00 хв.

05 серпня 2019 р.

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2019 р.

    

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування»

Етапи вступної кампанії

Строки на денну та заочну форму навчання

Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2019 р.

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18 год. 00 хв.

03 червня 2019 р.

Проведення Університетом додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освiти (освітньо-кваліфікаційного рівня) здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

13 травня – 31 травня 2019 р.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування)*

17 червня – 25 червня

2019 р.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

02 липня 2019 р.

Проведення Університетом вступного іспиту з іноземної мови

02 липня 2019 р.

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту

23 липня 2019 р.

Проведення Університетом фахових вступних випробувань та додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

05 липня – 26 липня 2019 р.

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше

05 серпня 2019 р.

Виконання вступниками вимог до зарахування (вибір вступниками місця навчання)

до 18 год. 00 хв.

10 серпня 2019 р.

Зарахування вступників за державним замовленням

до 12 год. 00 хв.

11 серпня 2019 р.

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб**

з 01 вересня

по 30 вересня 2019 р.

* – Замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання.

**При цьому використовуються результати єдиного вступного іспиту або вступного іспиту з іноземної мови, складених в Університеті у передбачених цими Правилами прийому випадках.