,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Списки абітурієнтів освітнього ступеня магістр

Абітурієнти,

РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ

на навчання до ЧДТУ за освітнім ступенем магістр,

 ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПОДАТИ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ

 для зарахування

(до 15 години 05.08.2017 р.)