,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Вступна кампанія 2019 Перелік документів для вступу

Перелік документів

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

 

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) та магістра під час подання заяви вступник пред’являє особисто в оригіналі:

документ, що посвідчує особу та громадянство;

картку фізичної особи платника податків;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування (у випадках визначених Правилами прийому ).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію картки фізичної особи платника податків;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см., конверт;

папку швидкозшивач (картонна) та два файли.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.