,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

П'ятниця, 03 серпня 2018 17:09

Рейтинговий список вступників на денну форму навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням за освітнім ступенем магістра

ВСТУПНИКИ

рекомендовані до зарахування на навчання за державним замовленням

за освітнім ступенем МАГІСТРА

 

за всіма спеціальностями, крім спеціальностей галузей знань

03 Гуманітарні науки (крім спеціальності 035 Філологія),

05 Соціальні та поведінкові науки,

24 Сфера обслуговування,

зобов’язані подати оригінали документів до приймальної комісії

до 17:00 години 06 серпня 2018 року

 

 за спеціальностями галузей знань

 03 Гуманітарні науки (крім спеціальності 035 Філологія), 

05 Соціальні та поведінкові науки,

24 Сфера обслуговування,

зобов’язані подати оригінали документів  до приймальної комісії

 до 18:00 години 18 серпня 2018 року