,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

ЗНО для магістрів 2018.

ЗНО для магістрів 2018.

 

 У зв'язку iз визначенням Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році положень щодо обов'язковості складання вступних випробувань у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу на вищезазначені спеціальності, Міністерство освіти і науки України інформує.

Tecтовi завдання єдиного вступного іспиту з iноземної мови укладатимуть відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання з  мов для ociб, якi бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти i науки України від 03 лютого 2016 року № 77.

У 2018 році єдиний вступний icпит з іноземної мови не міститиме частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

 

1. Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 051 «Економіка», 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» для складання вступних випробувань, здійснюється в строки, встановлені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.
2. Реєстрація здійснюється приймальною комісією одного з обраних вступником закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра в 2018 році.
3. Під час реєстрації приймальна комісія здійснює перевірку достовірності інформації, наданої вступником. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.
4. Формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру (далі – Програма), та його оформлення здійснюються приймальною комісією.

 

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі дані:

 

1)  прізвище, ім’я, по батькові вступника;

2)  число, місяць і рік народження вступника;

3)  тип, серія та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

4)  реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника;

5)  номер контактного телефону вступника;

6)  дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

7)  іноземна мова, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

 

 5. Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника вступних випробувань, яку представник приймальної комісії має роздрукувати та надати для перевірки особі, яка реєструється. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує шляхом підписання реєстраційної картки (у разі виявлення помилок до Програми вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка).

6. Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження вступником внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки). У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:

 наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

 проставляється печатка закладу вищої освіти (приймальної комісії);

 зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

 

7. Інформація про видачу вступнику екзаменаційного листка зазначається у журналі видачі екзаменаційних листків.

8. Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9. Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

10. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

 1) надання вступником недостовірної інформації;

 2)  подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

 3) необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.