,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Приймальна комісія Рішення приймальної комісії Рішення засідання приймальної комісії 2018 (протокол № 1 від 25.01.2018 - 10 від 30.05.2018)
Четвер, 08 лютого 2018 17:54

Рішення засідання приймальної комісії 2018 (протокол № 1 від 25.01.2018 - 10 від 30.05.2018)

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 25.01.2018 року (протокол №1)

1. Інформацію голови ПК про склад та завдання комісії у 2018 році взяти до відома.

2.Затвердити заходи по підготовці та організації прийому до університету у 2018 р. (додаток).

3. Затвердити План-графік засідань ПК на 2018 рік (додаток).

                4.Розподілити функціональні обов’язки між членами приймальної комісії у 2018 році таким чином:

Уповноважена особа приймальної комісії, заступник відповідального секретаря, доцент кафедри енерготехнологій Калейніков Г.Є. – відповідальний за прийняття та розгляд електронних заяв, та по роботі з Єдиною державною електронною базою з питань освіти в ЧДТУ та набір на перший курс на основі ПЗСО.

Заступник відповідального секретаря, старший викладач кафедри механіки, поліграфічних машин і технологій Манзюра О.В. – відповідальний за роботу по прийому заяв вступників та документів на навчання за скороченими програмами підготовки (третій курс), та роботу з пільговими категоріями вступників.

Заступник відповідального секретаря, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Ротте С. В. – відповідальний за роботу по прийому заяв та документів вступників на навчання за освітнім ступенем магістр (п’ятий курс) та за своєчасність підготовки екзаменаційної документації для проведення вступних випробувань.

Заступник відповідального секретаря, старший викладач кафедри комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні  Лелеко С.А – відповідальний за роботу по прийому заяв вступників та документів на навчання до аспірантури, за підготовку розкладу консультацій та вступних випробувань, організацію та проведення вступних випробувань,.

Заступник відповідального секретаря, викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Долецький К.Ю. – відповідальний за підготовку документації для проведення вступних випробувань та інформаційне забезпечення роботи приймальної комісії.

Технічний секретар приймальної комісії, доцент кафедри філософських та політичних наук Даценко В.С. – відповідальна за підготовку робочої документації та інформаційне забезпечення роботи приймальної комісії.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 08.02.2018 року (протокол №2)

1.Допустити до вступних випробувань іноземних громадян  для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Бердімурадов Алишір

Спеціальність 035 Прикладна лінгвістика

Байлієв Бегенчмират

 

2. Схвалити нормативні документів роботи ПК:

-         Положення про проведення співбесіди в черкаському державному технологічному університеті;

-         Положення про апеляційну комісію черкаського державного технологічного університету;

-         Зміни до Правил прийому до ЧДТУ у 2018 році.

3. Рекомендувати Вченій раді затвердити нормативні документів роботи ПК:

-         Положення про проведення співбесіди в черкаському державному технологічному університеті;

-         Положення про апеляційну комісію черкаського державного технологічного університету;

-         Зміни до Правил прийому до ЧДТУ у 2018 році.

 

 Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 13.02.2018 року (протокол №3)

Зарахувати іноземних громадян для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

  1. Бердімурадов Алишір
  2. Оразов Ахмет

 

Спеціальність 035 Прикладна лінгвістика

Байлієв Бегенчмират

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 21.02.2018 року (протокол №4)

 

Допустити до вступних випробувань іноземних громадян  для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Акманова Маргуба Азатбоєвна

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Алієв Ельмаддін Тариверді оглу

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 22.02.2018 року (протокол №5)

Зарахувати іноземних громадян для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Спеціальність 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Акманова Маргуба Азатбоєвна

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Алієв Ельмаддін Тариверді оглу

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 27.02.2018 року (протокол №6)

Допустити до вступних випробувань іноземних громадян для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування)

 

Рагімов Раіс Різван огли

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 28.02.2018 року (протокол №7)

Зарахувати іноземних громадян для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування)

 

Рагімов Раіс Різван огли

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 29.03.2018 року (протокол №8)

1. Головам предметних, предметних екзаменаційних та комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій забезпечити підготовку та затвердження в установлені терміни необхідної документації для проведення вступних випробувань до університету в 2018 р.

2. Розглянути можливість поновлення інформаційних сітілайт боксів університету з метою посилення наочної агітації Приймальної комісії.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 12.04.2018 року (протокол №9)

 

1. Призначити відповідального за реєстрацію  Калейнікова Геннадія Євгенійовича, заступника відповідального секретаря ПК.

2. Затвердити розклад додаткових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за вказаними вище спеціальностями.

3. Внести зміни до Правил прийому до ЧДТУ в 2018 році.

4. Рекомендувати Вченій раді затвердити Зміни до Правил прийому до ЧДТУ в 2018 році.

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 30.05.2018 року (протокол №10)

1. Допустити до додаткових вступних випробувань вступників для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (списки додаються).