,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Середа, 01 березня 2017 11:08

Рішення засідання приймальної комісії від 09.08.2017 - 15.09.2017 (протокол №21 - 30)

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 09.08.2017 року (протокол №21)

1. Зарахувати вступників на навчання за ОС магістра на денну та заочну форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (списки додаються).

2. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (списки додаються).

3. Зарахувати вступників на навчання за ОНС доктора філософії на денну форму навчання за державним замовленням (списки додаються).

4. Перевести студентів першого курсу освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення відповідно до Правил прийому до Черкаського державного технологічного університету в 2017 році (зі змінами), листа МОНУ №1/9-430 від 04.0.8.2017 році:

 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

1. Онищенко Артур Ігорович

2.Сушко Олександр Сергійович

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 11.08.2017 року (протокол №22)

1.Допустити  вступників до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, як таких, яким не було надано рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням і які, при подачі заяви зазначили «претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного, регіонального замовлення», згідно поданих заяв:

Спеціальність 022 Дизайн

1. Курінна Марія Олегівна

Спеціальність 275  Транспортні технології

1. Московченко Віталій Олегович

 

2. Допустити  вступників до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, як таких, яким не було надано рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням і які, при подачі заяви зазначили «претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного, регіонального замовлення», згідно поданих заяв:

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

спеціалізація Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації технічних систем

1. Селіванов Владислав Сергійович

2. Селіванов Олег Сергійович

 

3. Допустити  вступників до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, як таких, яким не було надано рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням і які, при подачі заяви зазначили «претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного, регіонального замовлення», згідно поданих заяв:

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація Міжнародна економіка

1. Шевченко Юлія Вікторівна

 

4. Зарахувати вступників на навчання за ОС магістра на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

5. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

6. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на другий курс з нормативним терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

7. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

8.Перевести на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленнями, якщо отриманий ними конкурсний бал менше від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому Правилами прийому:

 

спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

        

ПІБ

Конкурсний бал

Конкурсний бал на загальних умовах

1

Омельченко Богдан Володимирович

173,955

177,633

 

спеціальність 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ПІБ

Конкурсний бал

Конкурсний бал на загальних умовах

1

Чупилка Денис Анатолійович

120,399

128,321

 

спеціальність 161 Хімічні технології

ПІБ

Конкурсний бал

Конкурсний бал на загальних умовах

1

Завальнюк Артемій Костянтинович

141,678

148,971

 

спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

ПІБ

Конкурсний бал

Конкурсний бал на загальних умовах

1

Дяченко Андрій Олександрович

130,458

133,965

 

9. Перевести на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленнями, якщо отриманий ними конкурсний бал менше від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому Правилами прийому за рахунок вакантних місць державного замовлення з інших спеціальностей:

 

спеціальність 125 Кібербезпека

спеціалізація Управління інформаційною безпекою

ПІБ

Конкурсний бал

Конкурсний бал за квотою 1

1

Желізко Віталій Миколайович

146,268

128,472

(За рахунок вакантного місця державного замовлення зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність).

на спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ПІБ

Конкурсний бал

Конкурсний бал на загальних умовах

1

Соколов Максим Олексійович

123,557

136,905

(За рахунок вакантного місця державного замовлення зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології).

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 17.08.2017 року (протокол №23)

1. Скасувати наказ про зарахування Помойницького Максима Володимировича, зарахованого студентом першого курсу спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія спеціалізації Хімічні технології та інженерія ОС магістр денної форми навчання за державним замовленням в зв’язку з поданням недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.

 

2. Зарахувати на навчання Чиж Ольгу Василівну спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія спеціалізації  Хімічні технології та інженерія ОС магістр денної форми навчання за державним замовленням на звільнене місце за результатами конкурсного відбору.

3. Зарахувати вступників на навчання за ОС магістра на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

4. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

5. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

6. Перевести студентів першого курсу освітнього ступеня бакалавр на основі ПЗСО денної форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення:  

спеціальність 101 Екологія

1. Шитік Ксенія Олегівна

2. Стеценко Іван Миколайович

спеціальність 193  Геодезія та землеустрій

1.Бзенко Галина Олександрівна

спеціальність 133 Галузеве машинобудування

1. Білик Артем Вікторович

1. Костюк Юрій Петрович

спеціальність 144 Теплоенергетика

1.Шепель Владислав Олександрович

спеціальність 186 Видавництво та поліграфія

1.Сьобко  Анастасія Олегівна

спеціальність 275 Транспортні технології

1. Курко Степан Сергійович

2. Московченко Віталій Олегович

 

7. Перевести студентів першого курсу освітнього ступеня бакалавр на основі ПЗСО заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення:

спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Шевченко Євгеній Сергійович

 

 

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 24.08.2017 року (протокол №24)

 

1. Зарахувати вступників на навчання за ОС магістра на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

2. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

3. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на другий курс з нормативним терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

4. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 29.08.2017 року (протокол №25)

1. Зарахувати вступників на навчання за ОС магістра на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

2. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

3.Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на другий курс з нормативним терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

4. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

5. Перевести на виділені додаткові місця державного замовлення для вступників, які відносяться до соціально незахищених верств населення, які за результатами конкурсного відбору були зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс (на основі ПЗСО) за освітнім ступенем бакалавра:

денна форма навчання

ПІБ

Спеціальність

Категорія

Необхідні докум.

Демчук Юлія Олександрівна (15.08.2000)

022 Дизайн

Діти осіб визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія МВ № 024129

від 14.08.2015

Свідоцтво про народження

І-БВ № 083913

Кобець Катерина Романівна (16.11.1999)

035.10 Прикладна лінгвістика

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей

Посвідчення № 002488

від 05.09.2010

 

Кужель Вікторія Ігорівна (06.09.2000)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Діти осіб визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія АА № 313638

від 14.05.2015

Свідоцтво про народження

І-СР № 072964

Жила Вадим Миколайович (10.04.2000)

121 Інженерія програмного забезпечення

Діти осіб визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія УБД № 160567

від 06.01.2016

Свідоцтво про народження

І-РС № 068224

Стороженко Анастасія Олегівна (01.01.2001)                                                                                                                                                      

121 Інженерія програмного забезпечення

Діти осіб визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія УБД № 080824

від 06.05.2016

Свідоцтво про народження

І-ОЛ № 057317

 

6. Перевести навиділені додаткові місця державного замовлення для вступників, які відносяться до соціально незахищених верств населення, які за результатами конкурсного відбору були зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) за освітнім ступенем бакалавра:

денна форма навчання

ПІБ

Спеціальність

Категорія

Необхідні докум.

Мойсеєв Вячеслав Олександрович (23.05.1998)

131 Прикладна механіка

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Витяг з обліково-статистичної карти дитини, позбавленої батьківського піклування 09.06.2017/1776/30-02-03

Свідоцтво про народження  Серія І-СР № 063045

Подорожняк Світлана Сергіївна (03.09.1998)

071 Облік і оподаткування

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Витяг з обліково-статистичної карти дитини, позбавленої батьківського піклування Свідоцтво про народження  Серія І-ОЛ № 000925

Петренко Яна Володимирівна (17.08.1995)

072 Фінанси і банківська справа

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Витяг з обліково-статистичної карти дитини, позбавленої батьківського піклування Свідоцтво про народження  Серія І-СР № 290473

Булатецький Андрій Михайлович (10.12.1996)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Особи батьки яких визнані учасниками бойових дій

Посвідчення Серія АБ № 493962

від 30.07.2016

Свідоцтво про народження

І-СР № 005695

 

Лозовий Андрій Романович (10.12.1996)

144  Теплоенергетика

Особи батьки яких визнані учасниками бойових дій

Посвідчення Серія АА № 296083

від 06.05.2015

Свідоцтво про народження

І-СР № 008648

Сабо Владислав Олександрович (05.01.1995)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Особи батьки яких визнані учасниками бойових дій

Посвідчення Серія МВ № 01758

від 09.07.2015

Свідоцтво про народження

І-СР № 277233

Мікалєлян Артем Ашотович (10.02.1996)

172 Телекомунікації та радіотехніка «Радіотехніка»

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у зв’язку з позбавленням батьків батьківських прав

Розпорядження про надання статусу дитини сироти № 198  від 08.05.2009

Свідоцтво про народження

І-СР № 300364

Чубенко Олександр Віталійович (11.06.1977)

274 Автомобільний транспорт

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю

Посвідчення Серія 12 ААА № 536576

заочна форма навчання

ПІБ

Спеціальність

Категорія

Необхідні докум.

Ложкарьов Володимир Борисович (12.05.1975)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Особи, визначені учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія УБД № 114706

від 17.03.2016

 

Білоус Артем Олегович (04.10.1986)

274 Автомобільний транспорт

Особи, визначені учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія ІОА № 054931

від 04.07.2015

 

Середа Володимир Іванович (26.03.1996)

274 Автомобільний транспорт

Особи, визначені учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія МВ № 055153

від 10.03.2017

 

 

7. Перевести навиділені додаткові місця державного замовлення для вступників, які відносяться до соціально незахищених верств населення, які за результатами конкурсного відбору були зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за освітнім ступенем магістра:

денна форма навчання

ПІБ

Спеціальність

Категорія

Необхідні докум.

Рєзанка Анастасія Романівна (06.07.1996)

022 Дизайн

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Витяг з обліково-статистичної карти дитини, позбавленої батьківського піклування 17.07.2017

Свідоцтво про народження  Серія І-СР № 303045

Черненко Богдан Романович (29.11.1995)

035.10 Філологія «Прикладна лінгвістика»

Особи батьки яких визнані учасниками бойових дій

Посвідчення Серія УБД № 019321

від 23.07.2015

Свідоцтво про народження

І-СР № 303113

Кулініч Артур Едуардович (13.11.1995)

071 Облік і оподаткування

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Довідка Служба у справах дітей від 10.07.2017 № 196/110112

Свідоцтво про народження  Серія І-СР № 292634

Дорофєєва Ніна Анатоліївна (15.01.1995)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю

Медична довідка Серія 12 ААА № 543236

Ганненко Роксолана Іванівна (02.04.1996)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю

Медична довідка Серія 12 ААА № 541772

Матвійчук Володимир Олексійович (05.02.1996)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю

Медична довідка Серія 12 ААА № 538337

Глєб Вячеслав Андрійович (07.02.1996)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю

Медична довідка Серія 10 ААВ № 946890

Соболь Максим Петрович (05.02.1996)

101 Екологія

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю

Посвідчення  Серія ААБ № 047045

Калина Олексій Валентинович (04.09.1996)

121 Інженерія програмного забезпечення

Особи батьки яких визнані учасниками бойових дій

Посвідчення Серія АА № 475420

від 22.10.2014

Свідоцтво про народження

І-СР № 014226

Онощенко Максим Михайлович (12.07.1995)

122 Комп’ютерні науки «Інформаційні технології проектування»

Особи батьки яких визнані загиблими (померлими) ветеранами війни

Посвідчення члена сім’ї загиблого Серія Г № 462873 від 11.07.2016

Селіванов Владислав Сергійович (01.04.1995)

133 Галузеве машинобудування «Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації технічних систем»

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Довідка Служба у справах дітей від 17.07.2017 № 505/01-17

Свідоцтво про народження  Серія І-СР № 213653

Селіванов Олег Сергійович (01.04.1995)

133 Галузеве машинобудування «Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації технічних систем»

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Довідка Служба у справах дітей від 17.07.2017 № 506/01-17

Свідоцтво про народження  Серія І-СР № 284908

Ганноцький Максим Андрійович (25.06.1996)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю

Медична довідка Серія 12 ААА № 543926

Юрченко Ірина Олександрівна (12.12.1995)

161 Хімічні технології

Особи батьки яких визнані учасниками бойових дій

Посвідчення Серія АБ № 582778

від 11.04.2006

Свідоцтво про народження

І-КЕ № 293799

Гусак Віталій Григорович (08.07.1993)

161 Хімічні технології

Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю

Медична довідка Серія 12 ААА № 188632

Кандиба Віталій Сергійович (01.03.1996)

172 Телекомунікації та радіотехніка «Телекомунікації»

Особи віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Витяг з обліково-статистичної карти дитини, позбавленої батьківського піклування 18.06.2010 № 31/6-49/3187

Свідоцтво про народження  Серія І-СР № 288224

заочна форма навчання

ПІБ

Спеціальність

Категорія

Необхідні докум.

Галян Сергій Володимирович (24.09.1992)

035.10 Філологія «Прикладна лінгвістика»

Особи, визначені учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія АА № 479974

від 29.09.2015

 

Бондарчук Олександр Олександрович (02.06.1977)

131 Прикладна механіка «Технологія машинобудування»

Особи, визначені учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія АБ № 578993

від 12.05.2066

 

Обруч Юрій Юрійович (24.05.1982)

172 Телекомунікації та радіотехніка «Радіотехніка»

Особи, визначені учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення Серія АБ № 375394

від 01.08.2006

 

 

8. Зарахувати на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(спеціалізація Фінанси і кредит)

 Ці Шиюн.

9.Допустити до вступних випробувань за освітнім ступенем бакалавра на перший курс на основі ПЗСО:

на денну форму навчання за державним замовленням Байрамова Довлетмаммета за спеціальністю 144 Теплоенергетика;

на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

Пендлера Натана Едуардовича за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка (спеціалізація Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення);

Туркеніча Олександра Мироновича за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація Будівництво).

10.Зарахувати за ОС магістра на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(спеціалізація Підприємництво та економіка підприємства)

 Рак Марію Валентинівну.

 

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 31.08.2017 року (протокол №26)

 

1. Зарахувати вступника Ткачук Антоніну Валеріїну на навчання зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація Фінанси і кредит) для здобуття ОС магістра заочної форми навчання на звільнене місце державного замовлення.

2. Зарахувати вступника Переведенцева Євгенія Ігоровича на навчання зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізація Управління ІТ проектами) для здобуття ОС магістра на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Зарахувати вступника Міняйла Юрія Сергійовича на навчання зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація Електротехнічні системи електроспоживання) для здобуття ОС бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

4. Зарахувати вступника Погорілу Людмилу Валентинівну на навчання зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення для здобуття ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

5. Зарахувати іноземного громадянина Байрамова Довлетмаммета на навчання зі спеціальності 144 Теплоенергетика для здобуття ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на денну форму навчання в межах обсягів державного замовлення.

6. Зарахувати іноземних громадян на навчання для здобуття ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

Пендлера Натана Едуардовича за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка (спеціалізація Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення);

Туркеніча Олександра Мироновича за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація Будівництво).

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 05.09.2017 року (протокол №27)

 

1.Допустити до вступних випробувань іноземного громадянина на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

Спеціальність 073 Менеджмент спеціалізація Бізнес-адміністрування

Хо Жань

2. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

3. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на другий курс з нормативним терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 07.09.2017 року (протокол №28)

 

1.Зарахувати іноземного громадянина на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра на денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:

Спеціальність 073 Менеджмент спеціалізація Бізнес-адміністрування

 Хо Жань

2. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

3. Зарахувати вступників на навчання, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних і юридичних осіб (списки додаються).

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 11.09.2017 року (протокол №29)

 

1. Гакову Дар’ю Павлівну, зараховану студенткою першого курсу за ОС бакалавра зі скороченим терміном навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за кошти фізичних та юридичних осіб наказом №263-с від 11.08.2017, відрахувати з числа студентів денної форми навчання з 01.09.2017.

2. Різник Анну Вячеславівну, зараховану студенткою першого курсу за ОС бакалавра спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія за кошти державного бюджету наказом №235-с від 07.08.2017, відрахувати з числа студентів денної форми навчання з 01.09.2017.

3. Приймака Владислава Валерійовича, зарахованого студентом першого курсу за ОС бакалавра зі скороченим терміном навчання спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології спеціалізації Прилади і системи точної механіки за кошти фізичних та юридичних осіб наказом №274-с від 17.08.2017, відрахувати з числа студентів денної форми навчання з 01.09.2017.

4. Парахненка Ігора Велізаровича, зарахованого студентом першого курсу за ОС бакалавра зі скороченим терміном навчання спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за кошти фізичних та юридичних осіб наказом №274-с від 17.08.2017, відрахувати з числа студентів денної форми навчання з 01.09.2017.

5. Снісара Едуарда Васильовича, зарахованого студентом першого курсу за ОС бакалавра зі скороченим терміном навчання спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за кошти фізичних та юридичних осіб наказом №274-с від 17.08.2017, відрахувати з числа студентів денної форми навчання з 01.09.2017.

6. Ярмоленка Богдана Віталійовича, зарахованого студентом першого курсу за ОС бакалавра спеціальності 242 Туризм за кошти фізичних та юридичних осіб наказом №239-с від 08.08.2017, відрахувати з числа студентів денної форми навчання з 01.09.2017.

7. Білоброва Ігора Ігоровича, зарахованого студентом першого курсу за ОС бакалавра спеціальності 242 Туризм за кошти фізичних та юридичних осіб наказом №240-с від 08.08.2017, відрахувати з числа студентів заочної форми навчання з 01.09.2017.

8. Порхуна Володимира Івановича, зарахованого аспірантом першого курсу за ОНС доктора філософії спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за кошти державного бюджету наказом №250-с від 09.08.2017, відрахувати з числа аспірантів денної форми навчання з 01.09.2017.

9. Зарахувати вступників на звільнені місця.

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 15.09.2017 року (протокол №30)

1.Перевести на виділені додаткові місця державного замовлення для вступників, які відносяться до соціально незахищених верств населення, які за результатами конкурсного відбору були зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс (на основі ПЗСО) за освітнім ступенем бакалавра:

Денної форми навчання:

спеціальність 032 Історія та археологія

1.1. Покровський Володимир Ігорович

 

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

1.2.          Бойко Марина Дмитрівна

 

спеціальність 051 Економіка

1.3. Чалий Роман Ярославович

 

спеціальність 075 Маркетинг

1.4 Демчук Діана Вікторівна

 

  1. Заочної форми навчання:

спеціальність 032 Історія та археологія

2.1. Кучерявий Євгеній Валентинович

 

спеціальність 275 Транспортні технології

2.2. Коновал Артем Володимирович

 

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

2.3. Цибенко Сергій Анатолійович

 

3.Перевести на виділені додаткові місця державного замовлення для вступників, які відносяться до соціально незахищених верств населення, які за результатами конкурсного відбору були зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на 1 курс (зі скороченим терміном навчання) за освітнім ступенем бакалавра:

спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Дриженко Євгеній Сергійович

4. Зарахувати вступників на навчання за ОС бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).

 

5.Зарахувати вступника на навчання за ОС магістра на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки додаються).