,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Середа, 01 березня 2017 11:05

Рішення засідання приймальної комісії від 24.07.2017 - 08.08.2017 (протокол № 11 - 20)

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 24.07.2017 року (протокол №11)

 

1.Взяти інформацію про обсяги державного замовлення до відома та розподілити згідно §3 розділу І Правил прийому до Черкаського державного технологічного університету в 2017 році між спеціалізаціями освітнього ступеня бакалавр зі скороченим терміном навчання (за освітньо-професійними програмами) таким чином:

 

Код

спеціаль-ності

 

Код

спеціа-лізації

Назва спеціальності

Спеціалізації

Обсяг державного замовлення 2017

Розподіл ДЗ

Денна

Заочна

Денна

Заочна

051

 

Економіка

Міжнародна економіка

5

0

3

 

Економічна кібернетика

2

 

073

 

Менеджмент

Менеджмент

4

0

4

 

Аграрний менеджмент

0

 

122

 

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

15

0

-

-

Інформаційні технології проектування

15

0

123

 

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

20

0

10

-

Системне програмування

0

-

Спеціалізовані комп’ютерні системи

10

-

125

 

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

10

0

10

0

Управління інформаційною безпекою

-

-

-

-

151

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ФЕТ - Прилади і системи точної механіки

3

0

 

 

 

ФІТІС Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

2

 

 

 

172

 

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

15

0

15

0

Телекомунікації

-

-

 

2. Розподілити згідно §3 розділу І Правил прийому до Черкаського державного технологічного університету в 2017 році між спеціалізаціями освітнього ступеня магістра таким чином:

Код

спеціаль-ності

 

Код

спеціа-лізації

Назва спеціальності

Спеціалізації

Обсяг державного замовлення 2017

Розподіл ДЗ

Денна

Заочна

Денна

Заочна

051

 

Економіка

Міжнародна економіка

10

0

7

-

Економічна кібернетика

3

-

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

15

1

11

1

Банківська справа

4

-

073

 

Менеджмент

Менеджмент

18

1

5

-

Управління проектами

5

1

Бізнес-адміністрування

3

-

Управління інноваційною діяльністю

5

-

122

 

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

25

0

8

-

Інформаційні технології проектування

8

-

Управління ІТ проектами

9

-

123

 

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

37

0

15

 

Системне програмування

10

-

Спеціалізовані комп’ютерні системи

12

-

131

 

Прикладна механіка

Технології

машинобудування

23

5

11

0

Обробка металів за

спецтехнологіями

12

5

133

 

Галузеве машинобудування

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації технічних систем

30

4

7

 

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації обладнання харчових виробництв

23

4

161

 

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

10

3

5

3

Хімічні технології водоочищення

5

-

172

 

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

18

10

12

6

Телекомунікації

6

4

 

3.Розмістити на офіційному сайті ЧДТУ, інформаційних стендах приймальної комісії обсяги державного замовлення 2017 року, згідно наказу МОНУ щодо отримання затвердженого обсягу державного замовлення.

4.В дводенний строк внести планові показники до Єдиної державної електронної бази з питань освіти обсяги державного замовлення 2017 року.

 

18.00 год. Продовження засідання.

4.Допустити до фахового іспиту вступників  на основі ОКР молодшого спеціаліста на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) (списки додаються).

5.Допустити до фахового іспиту вступників  на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з нормативним терміном навчання) (списки додаються).

6.Допустити до додаткових фахових вступних випробувань вступників на основі ступеня бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста на навчання для здобуття ступеня магістра (списки додаються).

7.Допустити до вступних випробувань з іноземної мови та фаху вступників на основі ступеня бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста на навчання для здобуття ступеня магістра (списки додаються).

8.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія для здобуття ступеня бакалавра денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця ПЕРЕДНЯ Ігоря Сергійовича на основі  повної загальної середньої освіти.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 27.07.2017 року (протокол №12)

1.Затвердити результати вступних випробувань вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти, згідно до §4 пункту 4.1  розділу ІІ Правил прийому до Черкаського державного технологічного університету в 2017 році (списки додаються).

2.Затвердити результати вступних випробувань з творчого конкурсу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (списки додаються).

3.Допустити до конкурсного відбору вступників, які складали вступні випробування з творчого конкурсу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (списки додаються).

4.Допустити до конкурсного відбору вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти (списки додаються).

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 28.07.2017 року (протокол №13)

1.Допустити до вступних випробувань до аспірантури (списки додаються).

2.Затвердити результати вступних випробувань вступників  на основі ОКР молодшого спеціаліста на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) (списки додаються).

3.Затвердити рейтингові списки та списки рекомендованих вступників  на основі ОКР молодшого спеціаліста на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) (списки додаються).

4.Вступникам, які рекомендовані до зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання), подати оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього до 17 години 01 серпня 2017 року.

5.Затвердити результати вступних випробувань вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з нормативним терміном навчання) (списки додаються).

6.Затвердити рейтингові списки та списки рекомендованих вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, на навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з нормативним терміном навчання) (списки додаються).

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 29.07.2017 року (протокол №14)

1. Допустити до вступного випробування з іноземної мови вступника на основі ОКР спеціаліста на навчання для здобуття ступеня магістра заочної форми навчання спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації Телекомунікації за кошти фізичних та юридичних осіб Обруч Юрія Юрійовича, згідно поданої заяви.

2. Допустити до додаткового фахового вступного випробування вступника на основі ОС бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра заочної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації Промислове та цивільне будівництво Кузнецову Ольгу Вадимівну, згідно поданої заяви.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 31.07.2017 року (протокол №15)

1. Допустити до фахового вступного випробування вступника на основі ОКР молодшого спеціаліста на навчання на 2 курс з нормативним терміном навчання для здобуття ступеня бакалавра денної форми спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 121 Інженерія програмного забезпечення Коломійця Івана Вікторовича, згідно поданої заяви.

2. Допустити до додаткового фахового вступного випробування вступника на основі ОС бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра денної, заочної форм навчання спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика Попаденко Оксану Олександрівну, згідно поданої заяви.

3. Допустити до додаткового фахового вступного випробування вступника на основі ОС бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра денної, заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації Промислове та цивільне будівництво Михайлюка Івана Васильовича, згідно поданої заяви.

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 01.08.2017 року (протокол №16)

 

1. Затвердити рейтингові списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання (списки додаються).

2.Затвердити списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання (списки додаються).

3. Оприлюднити вищезазначені списки на стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті ЧДТУ.

 

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 02.08.2017 року (протокол №17)

1.Зарахувати вступників для здобуття ступеня бакалавра на перший курс зі скороченим терміном навчання на основі ОКР молодший спеціаліст на денну та заочну форми навчання. (списки додаються).

2.Попереднє оцінювання вступного випробування вступника Волошина Олександра Володимировича спеціальності  144 Теплоенергетика, щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні з іноземної мови (протокол засідання апеляційної комісії №1 від 31.07.2017 на основі ОС бакалавра на навчання  за ОС магістра не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується до 45 (сорока п’яти) балів з 26 (двадцяти шести) балів.

3.Попереднє оцінювання вступного випробування вступника Пожванюка Станіслава Юрійовича спеціальності  035 Філологія, щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні з іноземної мови (протокол засідання апеляційної комісії №2 від 01.08.2017 на основі ОС бакалавра на навчання  за ОС магістра відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється 82 (вісімдесят два) бали.

4. Попереднє оцінювання вступного випробування вступника Можарівського Олега Васильовича спеціальностей  051 Економіка, 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та страхування щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні з іноземної мови (протокол засідання апеляційної комісії №3 від 01.08.2017 на основі ОС бакалавра на навчання  за ОС магістра не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується до 43 (сорока трьох) балів з 40 (сорока) балів.

5. Попереднє оцінювання вступного випробування вступника Тимошенко Анни Сергіївни спеціальності 051 Економіка спеціалізації Міжнародна економіка щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні з іноземної мови (протокол засідання апеляційної комісії №4 від 01.08.2017 на основі ОС бакалавра на навчання  за ОС магістра не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується до 44 (сорока чотирьох) балів з 39 (тридцяти дев’яти) балів.

6.Попереднє оцінювання вступного випробування вступника Микитюк Анастасії Ігорівни спеціальності 181 Харчові технології щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні з фаху (протокол засідання апеляційної комісії №6 від 02.08.2017 на основі ОС бакалавра на навчання  за ОС магістра не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується до 24 (двадцяти чотирьох) балів з 20 (двадцяти) балів.

7.Попереднє оцінювання вступного випробування вступника Микитюк Анастасії Ігорівни спеціальності 061 Хімічні технології та водоочищення щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні з фаху (протокол засідання апеляційної комісії №8 від 02.08.2017 на основі ОС бакалавра на навчання  за ОС магістра відповідає рівню якості виконаної роботи та не змінюється 12 (дванадцять) балів.

8. Попереднє оцінювання вступного випробування вступника Філімонова Володимира Володимировича спеціальності 033 Філософія спеціалізації Політична філософія щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні з фаху (протокол засідання апеляційної комісії №7 від 02.08.2017 на основі ОС бакалавра на навчання  за ОС магістра відповідає рівню якості виконаної роботи та не змінюється 58 (п’ятдесят вісім) балів.

9.Затвердити результати вступних випробувань з фаху та з іноземної мови вступників на навчання на основі ОС бакалавра на денну та заочну форму навчання за ОС магістра (списки додаються).

10.Затвердити рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за ОС магістра на денну та заочну форми навчання за державним замовленням (списки додаються).

11.Зарахувати іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, денна форма навчання, за державним замовленням за спеціальностями:

071 Облік і оподаткування

спеціалізація Облік і аудит в галузях економіки

1.Туах Гідеон

 

123 Комп’ютерна інженерія

спеціалізація Комп’ютерні системи та мережі

1.Довокпор Емеліа

2. Алхасан Майкл Арафат

3. Боаген Сампсон Сарпонг

4. Сісе Марі

5.Кумі Самюель

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізація Електротехнічні системи електроспоживання

1. Діало Тієрно Хаміду

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

спеціалізація Телекомунікації

1. Сіла Ібрагіма

 

12. Зарахувати іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, денна форма навчання, за державним замовленням за спеціальностями:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізація Електротехнічні системи електроспоживання

1. Шакурова Бахар

 

 

13. Зарахувати іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, заочна форма навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальностями:

131 Прикладна механіка

1. Садріддінов Марат Гафтілхаєвич

 

14. Зарахувати іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, заочна форма навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальностями:

131 Прикладна механіка

спеціалізація Технології машинобудування

1.Гасанов Рустам Гасаппеша оглу

 

15. Зарахувати іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, денна форма навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальностями:

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціалізація Фінанси і кредит

1.Мустафаєв Азіз Шамістан огли

2.Лю Чень

 

123 Комп’ютерна інженерія

спеціалізація Комп’ютерні системи та мережі

1.Суханов Микола Сергійович

2.Абакумов Сергій Сергійович

 

073 Менеджмент

спеціалізація Управління проектами

1.Іргашева Мафтуна Ікром кизи

 

131 Прикладна механіка

спеціалізація Технології машинобудування

1.Бахадуров Шахзод

 

 

 

 

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 04.08.2017 року (протокол №18)

1.Попереднє оцінювання вступного випробування вступника Арібжанова Михайла Тахіровича спеціальності 122 Комп’ютерні науки щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні з іноземної мови (протокол засідання апеляційної комісії №4 від 01.08.2017 на основі ОС магістра на навчання  за ОНС доктора філософії PhD не відповідає рівню якості виконаної роботи та зменшується до 32 (тридцяти двох) балів з 33 (тридцяти трьох) балів.

2.Затвердити результати вступного випробування з іноземної мови на навчання  за ОНС доктора філософії PhD на денну та заочну форми навчання (списки додаються).

3.Затвердити рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за ОНС доктора філософії PhD.на денну та заочну форми навчання за державним замовленням (списки додаються).

4.Зарахувати іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, денна форма навчання, за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальностями:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізація Електротехнічні системи електроспоживання

1. Асгарлі Мірмагомед

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 07.08.2017 року (протокол №19)

1.Анулювати  раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІХ Умов прийому (до 18.00 год. 5 серпня 2017 року з урахуванням листа МОН від 4 серпня 2017 року № 1/9-427) на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за державним замовленням (списки додаються).

2.Затвердити коригування конкурсного балу через нарахування сільського коефіцієнту без належних на те підстав вступникам Черкаського державного технологічного університету:

Вступник

Спеціальність

Конкурсний бал з врахуванням сільського коефіцієнту

Реальний конкурсний бал

Мінімальний бал для рекомендованих на зарахування на загальних умовах на цю конкурсну пропозицію

Чорнобай Любов Віталіївна 28.05.2000

101 Екологія

169.422

166,1

155,8

Грабенко Максим Юрійович 08.10.1999

192 Будівництво та цивільна інженерія

140.454

137,7

133,9

Битяк Артем Анатолійович 24.06.2001

133 Галузеве машинобудування

165.671

162,4

120,8

Бандура Василь Олександрович 15.01.2000

274 Автомобільний транспорт

143,47

140,65

139,38

Ляпкало Ігор Олександрович 08.09.1997

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

172.851

169,4

128,488

Бобров Віталій Олегович 03.06.1999

133 Галузеве машинобудування

143.167

140,35

120,8

Цюра Денис Андрійович 06.02.2000

033 Філософія

178.221

174,72

176,664

 

3. Зарахувати вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за державним замовленням (списки додаються).

4. Рекомендувати до зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних і юридичних осіб(списки додаються).

5. Визнати вакантні місця, на які були надані рекомендації до зарахування за відповідною конкурсною пропозицією і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу Х Умов прийому як для відкритих, так і для закритих конкурсних пропозицій на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за державним замовленням (списки додаються).

6. Затвердити реєстри осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за державним замовленням(списки додаються).

7. Оприлюднити вищезазначені реєстри на офіційному сайті університеті.

8. Зарахувати вступників на навчання за ОС магістра на денну та заочну форми навчання за державним замовленням(списки додаються).

9.Рекомендувати на зарахування вступників, на навчання за ОС магістра на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних і юридичних осіб(списки додаються).

10.Допустити  вступників до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, як таких, яким не було надано рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням і які, при подачі заяви зазначили «претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного, регіонального замовлення», згідно поданих заяв:

Спеціальність 101 Екологія

спеціалізація Екологія та охорона навколишнього середовища

1.Шаповалов Руслан Вадимович

Спеціальність 033 Філософія

Спеціалізація Політична філософія

  1. Макаренко Едуард Сергійович

 

11. Допустити  вступників до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, як таких, яким не було надано рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням і які, при подачі заяви зазначили «претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного, регіонального замовлення», згідно поданих заяв:

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

спеціалізація Облік і аудит в галузях економіки

1. Ігнатьєва Олена Вікторівна

Спеціальність172 Телекомунікації та радіотехніка

спеціалізація Радіотехніка

  1. Булавін Кирило Олександрович

 

12.Допустити  вступників до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра, денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, як таких, яким не було надано рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням і які, при подачі заяви зазначили «претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного, регіонального замовлення», згідно поданих заяв:

Спеціальність 242 Туризм

1.Мізецький Євген Григорович

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

1. Коханець Владислав Вікторович

Спеціальність 075 Маркетинг

1.Веремієнко Олена Михайлівна

2. Придибайло Анжела Валентинівна

3. Павлущенко Едуард Віталійович

4. Демчук Діана Вікторівна

5. Алексєєва Дар’я Олександрівна

Спеціальність 073 Менеджмент

1. Грибенко Анна Євгеніївна

2.Романова Сніжана Вадимівна

Спеціальність 125 Кібербезпека

1. Котенко Юлія Анатоліївна

Спеціальність 051 Економіка

1. Ратушний Олександр Олегович

Спеціальність 033 Філософія

1. Цюра Денис Андрійович

Спеціальність133 Галузеве машинобудування

1. Білик Арсен Федорович

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

  1. Проскуров Богдан Євгенійович

 

13. Допустити  вступників до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання, денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, як таких, яким не було надано рекомендацій до зарахування на навчання за державним замовленням і які, при подачі заяви зазначили «претендую на участь у конкурсі виключно на місця державного, регіонального замовлення», згідно поданих заяв:

 

Спеціальність 022 Дизайн

1.Середенко Катерина Юріївна

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 08.08.2017 року (протокол №20)

1. Зарахувати вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних і юридичних осіб (списки додаються).