,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Середа, 01 березня 2017 11:03

Рішення засідання приймальної комісії від 06.02.2017 -20.07.2017 (протокол №1-10)

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 06.02.2017 року (протокол №1)

 

1. Інформацію голови ПК про склад та завдання комісії у 2017 році взяти до відома.

2.Затвердити заходи по підготовці та організації прийому до університету у 2017 р. (додаток).

3. Затвердити План-графік засідань ПК на 2017 рік (додаток).

4.Розподілити функціональні обов’язки між членами приймальної комісії у 2017 році таким чином:

Заступник відповідального секретаря, доцент кафедри енерготехнологій Калейніков Г.Є. – відповідальний за роботу з Єдиною державною електронною базою з питань освіти та набір на перший курс на основі ПЗСО.

Уповноважена особа приймальної комісії, методист вищої категорії сектору з навчально-методичної роботи навчально-методичного відділу Мокієнко Ю. М. – відповідальна за прийняття та розгляд електронних заяв, та по роботі з Єдиною державною електронною базою з питань освіти в ЧДТУ.

Заступник відповідального секретаря, старший викладач кафедри механіки, поліграфічних машин і технологій Манзюра О.В. – відповідальний за роботу по прийому заяв вступників та документів на навчання за скороченими програмами підготовки (третій курс), та роботу з пільговими категоріями вступників.

Заступник відповідального секретаря, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Ротте С. В. – відповідальний за роботу по прийому заяв та документів вступників на навчання за освітнім ступенем магістр (п’ятий курс) та за своєчасність підготовки екзаменаційної документації для проведення вступних випробувань.

Заступник відповідального секретаря, старший викладач кафедри комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні     Заїка В. М. – відповідальний за роботу по прийому заяв вступників та документів на навчання до аспірантури, за підготовку розкладу консультацій та вступних випробувань, організації та проведення вступних випробувань, забезпечення документації вступних випробувань та перевірку технічної документації приймальної комісії.

 

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 17.02.2017 року (протокол №2)

 

1. Допустити до вступних випробувань Тагієву  Ельнару Ганзафар кизи на основі освітнього ступеня бакалавра, на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 20.02.2017 року (протокол №3)

 

1. Зарахувати іноземних громадян на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра, заочна форма навчання, за кошти фізичних, юридичних осіб за спеціальністю:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  1. Тагієва Ельнара Газанфар кизи

 

 

2. Затвердити такі нормативні документи роботи ПК:

Положення про апеляційну комісію Черкаського державного технологічного університету.

Положення про проведення співбесіди в Черкаському державному технологічному університеті.

3. Відповідно до пропозицій голів відбіркових комісій факультетів для організації прийому вступників до ЧДТУ у 2017 році, прийому документів, реєстрації, оформлення і зберігання особових справ вступників, сформувати відбіркові комісії факультетів.

4.Проводити Дні відкритих дверей, згідно до графіка.

 

5.Організувати  поїздки по школах міста з метою агітаційно-роз'яснювальної роботи.

 

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 27.03.2017 року (протокол №4)

 

1. Розглянути можливість поновлення інформаційних сітілайт стендів університету та приймальної комісії з метою посилення наочної агітації Приймальної комісії.

 

2. Головам предметних, предметних екзаменаційних та комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій забезпечити підготовку та затвердження в установлені терміни необхідної документації для проведення вступних випробувань до університету в 2017 р.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 24.04.2017 року (протокол №5)

 

1. Взяти до відома результати профорієнтаційної роботи факультетів.

 

2.Проректору забезпечити ПК необхідними метеріально-технічними засобами.

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 29.05.2017 року (протокол №6)

 

1. Взяти до відома інформацію відповідального секретаря ПК про ознайомлення з інструктивними матеріалами Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення прийому вступників у 2017 році.

 

2. Взяти до відома інформацію директора ЦПОДПРК ЧДТУ про роботу підготовчих курсів.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 08.06.2017 року (протокол №7)

 

1.Рекомендувати Вченій раді ЧДТУ затвердити Правила прийому до Черкаського державного технологічного університету в 2017 році (зі змінами).

 

2. Організувати роботу консультаційного центру з подання заяв в електронній формі в ЧДТУ з 29.06.2017 року.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 03.07.2017 року (протокол №8)

1.Затвердити розклад вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра, ОС магістра, ОНС доктора філософії.

2.Взяти до відома інформацію проректора з гуманітарно-виховних питань ЧДТУ.

3.Допустити до вступних випробувань  з додаткового фахового вступного випробування, фахового вступного випробування та іноземної мови зі спеціальності 131 Прикладна механіка (спеціалізація Технології машинобудування))  для здобуття освітнього ступеня магістра  заочної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця ГАСАНОВА РУСТАМА ГАСАНПАША ОГЛУ на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю.

 

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 17.07.2017 року (протокол №9)

 

1.Перенести дату вступного випробування з іноземної мови спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація Інженерія програмного забезпечення), 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізація Управління ІТ технології), 123 Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Системне програмування) для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти  державного замовлення та за кошти юридичних та фізичних осіб МЕЛЬНИЧУКА МИКОЛИ ЄВГЕНІЙОВИЧА на основі ступеня бакалавра з 29.07.2017 року на 30.07.2017 року в зв’язку з релігійними переконаннями, згідно поданої заяви.

2. Допустити до вступних випробувань  з фахового вступного випробування та іноземної мови зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація Фінанси і кредит)  для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця МУСТАФАЄВА АЗІЗА ШАМІСТАН ОГЛИ на основі ступеня бакалавра.

3. Допустити до вступних випробувань  з фахового вступного випробування та іноземної мови зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація Фінанси і кредит)  для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця ЛЮ ЧЕНЬ на основі ступеня бакалавра.

4.Допустити до вступних випробувань  з фахового вступного випробування та іноземної мови зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація Фінанси і кредит)  для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця ЦІ ШИЮН на основі ступеня бакалавра.

5.Допустити до вступних випробувань  з фахового вступного випробування та іноземної мови зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Комп’ютерні системи та мережі)  для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця СУХАНОВА МИКОЛУ СЕРГІЙОВИЧА на основі ступеня бакалавра.

6.Допустити до вступних випробувань  з фахового вступного випробування та іноземної мови зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Комп’ютерні системи та мережі)  для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця АБАКУМОВА СЕРГІЯ СЕРГІЙОВИЧА на основі ступеня бакалавра.

7. Допустити до вступних випробувань  з додаткового фахового вступного випробування, фахового вступного випробування та іноземної мови зі спеціальності 073 Менеджмент (спеціалізація Управління проектами)  для здобуття освітнього ступеня магістра  денної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця ІРГАШЕВУ МАФТУНУ на основі ступеня бакалавра.

 

Рішення засідання приймальної комісії

Черкаського державного технологічного університету

від 20.07.2017 року (протокол №10)

1.Допустити до творчого конкурсу вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 022 Дизайн (списки додаються).

2. Допустити до вступних випробувань вступників на навчання на основі повної загальної середньої освіти , згідно до §4 пункту 4.1  розділу ІІ Правил прийому до Черкаського державного технологічного університету в 2017 році (списки додаються).

         3.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 131 Прикладна механіка для здобуття освітнього ступеня бакалавра  заочної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб іноземця САДРІДДІНОВА Марата Гафтілхаєвича на основі повної загальної середньої освіти. 

         4.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  для здобуття освітнього ступеня бакалавра  денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця ШУКУРОВУ Бахар на основі повної загальної середньої освіти.

         5.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 144 Теплоенергетика для здобуття освітнього ступеня бакалавра  денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця БАЙРАМОВА Довлетмаммета на основі повної загальної середньої освіти.

6.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації Телекомунікації  для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця СІЛА Ібрагіма на основі освітнього ступеня бакалавра.

7.Допустити  до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціалізації Електротехнічні системи електроспоживання  для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця ДІАЛО Тієрно Хаміду на основі освітнього ступеня бакалавра.

8.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 071 Облік та оподаткування спеціалізації Облік і аудит в галузях економіки  для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця ТУАХА Гідеона на основі освітнього ступеня бакалавра.

9.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія спеціалізації Комп’ютерні системи та мережі  для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця ДОВОКПОРА Емеліа на основі освітнього ступеня бакалавра.

10. Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія спеціалізації Комп’ютерні системи та мережі  для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця АЛХАСАНА Майкла Арафат на основі освітнього ступеня бакалавра.

11.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія спеціалізації Комп’ютерні системи та мережі  для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця БОАГЕНА Сампсона Сарпонг на основі освітнього ступеня бакалавра.

12. Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія спеціалізації Комп’ютерні системи та мережі  для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця КУМІ Самюеля на основі освітнього ступеня бакалавра.

13.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія спеціалізації Комп’ютерні системи та мережі  для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця СІСЕ Марі на основі освітнього ступеня бакалавра.

14.Допустити до вступних випробувань вступника на навчання зі спеціальності 131 Прикладна механіка спеціалізації Технології машинобудування для здобуття освітнього ступеня магістра денної форми навчання за квотами прийому іноземних громадян в межах обсягів державного замовлення іноземця БАХАДУРОВА Шахзода  на основі освітнього ступеня бакалавра.

15.Допустити до участі у конкурсі на вступ до Черкаського державного технологічного університету ЧЕРНОВОЇ Дарини Володимирівни в межах квоти-1 відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13.102016 р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за №1515/29645, за умови зарахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання як результатів вступних іспитів.