,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Магістр

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)

Код

Назва

022

Дизайн

За видами

033 Філософія Філософія

035

Філологія

Прикладна лінгвістика

035 Філологія Германські мови та літератури

051

Економіка

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит в галузях економіки

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Банківська справа

073

Менеджмент

Менеджмент

Бізнес адміністрування

Управління проектами

Управління інноваційною діяльністю

075 Маркетинг Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Інформаційні технології проектування

123

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Системне програмування

Спеціалізовані комп’ютерні системи

124

Системний аналіз

Системи і методи прийняття рішень

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації технічних систем

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації обладнання харчових виробництв

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Прилади і системи точної механіки

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

Телекомунікації

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

242

Туризм

Туризм

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології На автомобільному траспорті