,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Бакалавр

Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)

Код

Назва

032 Iсторія та археологія Iсторія та археологія

022

Дизайн

За видами

033 Філософія Філософія

035

Філологія

Прикладна лінгвістика

Германські мови та літератури

(переклад включно)

051

Економіка

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит в галузях економіки

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

101

Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Інформаційні технології проектування

123

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Системне програмування

Спеціалізовані комп’ютерні системи

124

Системний аналіз

Системний аналіз

125

Кібербезпека

Управління інформаційною безпекою

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації

131

Прикладна механіка

Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації спеціалізованого обладнання

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Прилади і системи точної механіки

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

Телекомунікації

181

Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технології харчування

Технології харчових продуктів, харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

186

Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

231 Соціальна робота Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення Соціальне забезпечення

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Технології готельно-ресторанної справи в сільському (зеленому) туризмі

242

Туризм

Туризм

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології

На автомобільному транспорті